MIF 14: Proceedings of the Conference Thrace and the Surrounding World, Volume 2.
Shumen, Bulgaria 2006. In 
Bulgarian, English, French and Macedonian. 

 

Table of contents

Н. Чаусидис. Обредот како трансмисиjа мегу половите нагони и работата

Г. Атанасов, Ив. Бабаджанов. Някои аспекти на прехода от бронза към желязото според археологическите материали от фонда на РИМ  Шумен

Г. Атанасов, Ст. Александров, Ст. Стойчев. Златни украшения от бронзовата епоха от фонда на РИМ  Шумен

М. Манов. Бронзовата глава и златният венец от могилата Голямата косматка при Шипка, Казанлъшко

И. Лазаренко, Е. Мирчева, Д. Стоянова. Елинистическа гробница до с. Баново, Варненско

Ал. Минчев. Скитска кръстовидна апликация за калъф на лък от Варненския археологически музей.

Ив. Маразов. Сирената или изпитание със слава

В. Вичков. Могила № 17  гроб № 3 от могилния некропол при село Избул  Новопазарско

Т. Шалганова. Глиганът-риба

М. Тонкова. Взаимни (реципрочни) влияния в ювелирната мода на траки и келти през ІVІІІ в.пр.ХР.

Ив. Дончева. Некропол в местността „Под село в гр. Опака, Търговищко

Р. Стойчев. Металните съдове от инвентара на погребения от късножелязната епоха в Тракия (опит за реконструкция на ритуалния сервиз)

К. Петкова. Наблюдения върху контекста на намиране и проблемите на интерпретацията на теракотите от VІІІ в. пр. Хр., открити на територията на съвременна България

П. Балабанов. Характеристики на градовете в Древна Тракия

Ю. Йоргов. Поселищен живот по средното течение на р. Камчия през класическата и еленистическата епохи

J. Anastassov. Objets lateniens du Musee de Schoumen (Bulgarie)

Ст. Димитрова. Развитие на севернотракийските етнически общности през ІІІІ в. пр. Хр. Според писмените и археологическите извори

Ив. Чокоев. Консервационно–реставрационни дейности след некомпетентна намеса върху един античен метален съд

Н. Русев. Фибули от VІІІV в. пр. Хр. от фонда на Исторически музей  Попово

S. Cernac-Ratkovic. Thracian elements on the territory of Moesia

R. Zotovic. The Relief Presentation of the Rider on Grave Monuments from the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia

В. Върбанов, Д. Драгоев. Тракийски ямен комплекс при Русе (предварително съобщение)

Кр. Кръстев. Монетна циркулация в шуменския регион през VІ в. пр. Хр.

Ст. Стойчев. Lorica Squamata от Шуменско

Д. Петров. Проучвания на антична крепост до днешния Разград в края на ХІХ и началото на ХХ век

 

МИФ 14. Тракия и околният свят

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian, English, French, Macedonian
Pages 440
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1311-3550
Creation date 2008
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset