Ivan Marazov. Artistic Models of Antiquity (MIF Monographs 2). In Bulgarian.

 

Table of contents

Вместо встъпление

Образ и слово в древната култура

Палеолит

Неолит

Източни изкуства. Шумер, Акад и Египет

Източни изкуства. Мала Азия и Близкия Изток

Крито-микенско изкуство

Архаика в гръцкото изкуство

Изкуството на гръцката предкласика

Изкуството на гръцката класика

Изкуството на варварите

Гранично изкуство  етруски

Статика и консерватизъм в източното изкуство

Динамика в изкуството на Елада

Темпове на развитие в изкуството на Древния свят

Вътрешни тенденции и граници на развитието на древните изкуства

Категорията „време“ в изкуствата на Древния свят

Категорията „пространство“ в изкуствата на Древния свят

Материалният текст на древното изкуство

Тип култура и култура на епохата

Етнокултурен кръг  геометричен стил, животински стил

Етнокултурен кръг  елинизъм

Етнокултурен кръг  Рим

Характер на контактите между източните изкуства

Изтокът и Гърция

Изтокът, Гърция и Рим

Изтокът, Гърция и Варварския свят

Архаизиращи иконографии

Характеристика на митологичното мислене

Мит и изкуство

Култ и изкуство

Изкуство и мистерии

Митологичен модел и изкуство

Изкуството и смъртта

Фантастичното в древното изкуство

Литература и изкуство в Древния свят

Философия и изкуство

Общество и изкуство в Древния изток

Общество и изкуство в Древна Гърция

Общество и изкуство в Древния Рим

Общество и изкуство у варварите

Изкуство и власт

Човекът и изкуството на Древния изток

Човекът и изкуството на Древна Гърция

Човекът и изкуството на Древния Рим

Еротика и изкуство

Преход чрез отрицание

Преход чрез стандартизация

Преход чрез разрушение

Вместо заключение

Литература

 

МИФ 2. Художествени модели на древността

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 390
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1311-3550
Creation date 2003
Size 14 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset