MIF 10: Proceedings of the Conference ”The Treasure“,  Sliven, Bulgaria 2003. In Bulgarian. 

 

Table of contents

Ив. Маразов. Въведение в проблематиката

Е. Дроснева. Неизлъчените мои интервюта с професор Тодор Иванов Живков

В. Живкова. Невидимите съкровища

Ев. Мицева. Съкровища и ценности

Г. Краев. „Дай, бабо, огънче! или за фолклорния образ на съкровището

Пл. Бочков. Пазители на съкровища

Вл. Демирев. Топоси на съкровището (по материали от Сливенско)

Ст. Антонов. Кадър Неби, имането и Къдърлез: нюанси на съкровището в татарската култура

Т. Шалганова. Оръжието в съкровищата от бронзови изделия от къснобронзовата епоха

Ив. Маразов. Могили, гробници, епос, иконография

Г. Китов. Александровската гробница  нови факти и наблюдения

К. Рабаджиев. „Съкровищата в погребален контекст

Д. Гергова. Летница, Ашман и Сатън Хуу. Парадни шлемове и култови практики

Н. Торбов. Бронзови инструменти от Северозападна България

П. Бънов. Едно храмово съкровище от Плевенско 

П. Владкова. Nicopolis ad Istrum: Монетните съкровища от административната територия на града

О. Минаева. Съкровищницата като микрокосмос и символ на държавността (според исторически сведения и културни реликти от периода на Великото преселение на народите)

Ал. Минчев. Едно ранновизантийско църковно „съкровище от с. Новаково, Варнеско

Сн. Иванова. Съкровеният мит. Митическа и алхимическа символика в българската народна песен

Р. Пенчева. Дневниците на българските писатели — съкровищница на националната памет

 

МИФ 10. Съкровишето

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 250
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1311-3550
Creation date 2005
Size 14 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset