MIF 15. Series of the department Art Studies and History of Culture 
of New Bulgarian University. In Bulgarian.

 

Table of contents

Ив. Маразов. Лабиринтът като инициационен път

Н. Шиваров. Идеята за дърво на живота (Бит. гл. 23). Археологичен, лингвистичен и исторически контекст

Т. Шалганова. ΣΚΥ в съдовете от Древна Тракия

Ст. Топалов. Принос към проучването на тракийските култови бронзови брадвички

О. Минаева. Ранносредновековното българско изкуство и пътят на коприната: бележки към проблематиката и изследванията в българската наука

Г. Геров. Подстъпи към изследването на стенописната украса на входните пространства на православния храм

В. Ганева. „Пръстен, кръг, венец“. За времето в ритуалността на Баухаус

М. Кузова. Образът на с. Княжево (Софийско) между традицията и модернизацията. Пощенски картички от края на XIX и началото на ХХ век

И. Генова. Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век и възможности за разкази отвъд модерността

Н. Христова. Тетралите и властта в началото на 60-те години на ХХ век: спомени за конфликти, конфликт на спомените

М. Беновска-Събкова. „Не бойся, малое стадо!“ Религиозно възраждане в пост-съветска Русия?

 

МИФ 15. Юбилеен

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1311-3550-10
Creation date 2010
Size 14 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset