Ivan Marazov (ed.). MIF 12: The Ritual. In Bulgarian, English and Macedonian. 

 

Table of contents

В. Lincoln. Тhe Сenter of the World and Origins of Life

Н. Чаусидис. Елен со рогови дополнети со животински протоми (семиотичка и компаратривна анализа со акцент на тракийските примери)

Ив. Маразов. Играта на ашици, гатанката, гадаенето

М. Василева. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия

N. Manassero. Confronting two Rhytons Settings: the Panagyurishte and the Black Sea Treasures

Т. Шалганова. Жертвоприношение на глиган и на свиня/прасе в гръцката вазопис

Р. Гичева-Меймари. Куковден  Дионисов или Кабирически обред? Обредни лица, облекло и атрибути

О. Минаева. Тронът в царската идеология и обредност на прабългарите

Б. Думанов. Криза и устойчивост на римската и готската идентичност през 6 в.

Ив. Божилов. Византийското изкуство. Проблеми на терминологията

Н. Шиваров. Поява на Християнската иконография на Изток. Извори, начални стъпки и идейно преосмисляне

Г. Краев. Вадене на мръви

Вл. Демирев. Обред и сакрална топография

И. Бокова. Женското „участие“ в маскарадните игри

М. Беновска-Събкова. Паметници, колективна памет, социално въображение и местна идентичност в България на границата между две столетия.

В. Ганева. Пространството на ритуала. Баухаус.

Ч. Попов. „Тематичната“ картина: между „реализма“ и ритуала.

Рецензии: Ив. Маразов. Важен труд за тракийската торевтика. За книгата на Добрин Антонов. Изделията от благороден метал в Северна Тракия. Технологичен анализ и локализация на местни ателиета за производство (VI в. пр. Хр.  I в. сл. Хр.). Враца 2007

 

МИФ 12. Обредът

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian, English, Macedonian
Pages 384
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1311-3550
Creation date 2007
Size 14 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset