Studies in memory of Prof. Nikolay Kochev (Studia balcanica 27)

 

Table of contents

Л. Симеонова. Написаното остава или някои бележки върху творческия път на Николай Кочев

I. Bizantium

З. Герджикова. Църковната йерархия според Теодосиевия кодекс

Ю. Златкова. Монашеската опозиция на епископската власт в Константинопол през първата половина на V вeк 

А. Велинов. Публични религиозни процесии във Византия (средата на VI  средата на IX век). Участници, ритуали, обществено значение

Г. Бакалов. Педия и пропедия в образованието на Византия

И. Илиев. Мястото на Ponemata Diaphora в книжовното наследство на Димитър Хоматиан 

II. Bulgaria

Е. Статева. Старобългарските писмени извори за началото на българската история 

А. Николов. Хан Крум във византийската традиция: страшни слухове, дезинформация и политическа пропаганда

Л. Симеонова. Правна защита на жените и децата в новопокръстеното българско общество (Закон за съдене на хоратаЕклога)

Т. Тотев. Нови материали и наблюдения за трапезната рисувана керамика от два манастира във Велики Преслав

П. Ангелов. Духовници-дипломати в Средновековна България

Е. Койчева. Българите върху етническата карта на Балканите През ХIХII век според латинските извори 

В. Гюзелев. Българите в Кратка история на Константин Ласкарис (14341501)

П. Данова. Книгата на месер Марко Поло и познанието за българите във Венеция (втората половина на ХVІ  началото на ХVІІ век)

III. Balkans

Д. Димитров. Имената на търговските кораби по Западното Черноморие през ХІV век по данни от нотариалните документи на Антонио ди Понцò (13601361)

И. Попова. Истрия и части от Далмация в разказите на западни поклонници от ХV век 

Ч. Бонев. Католическата църква в Молдова през XIV и първата половина на XV век

C. Pavlikianov. The Place of St Kosmas the Zographite in the History of the Bulgarian Athonite Monastery of Zographou 

А. Джурова. Украсата на гръцките литургични ръкописи от XVIXVIII в. (традиция и иновация)

Д. Младенова. Лингвистика и културна история: проникването и разпространението на доматите по българските земи

Подбрана библиография на проф. д.и.н. Николай Цвятков Кочев

Щрихи към Балканското Средновековие. Изследвания в памет на проф. Николай Кочев

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian, English
Pages 340
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-326-103-1
Creation date 2009
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset