The Medieval Balkans as a Global Crossroads: Encounter and Exchange (Studia balcanica 32)
Editors: Lilyana Simeonova, Lora Taseva. Language: Bulgarian, Serbian

 

Table of contents 

Л. Симеонова. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен. Уводни думи

I. История

Зл. Герджикова. Църквата  място за общуване на хора от различни етноси през Късната античност

М. Цветковић. Сермисијани  преци појединих влашких скупина? Прилог проучавању порекла влашких заједница на југу Балканског полуострва

Кр. Гагова. Законите на хан Крум и капитулариите на Карл Велики

Т. Димитров. От колективната памет до дипломатическия аргумент. Към една нова интерпретация на някои исторически реалии в писмата на патриарх Николай Мистик до българския владетел Симеон

Л. Симеонова. Kрепостта Видинис/Бдин и „завръщането на Византия на Дунава“: реализация и крах на една имперска мечта

С. Георгиева. Брачната дипломация в политиката на цар Самуил по отношение на западния дял на Балканския полуостров

Г. Димов. Балканската политика на император Мануил I Комнин през 50-те и 60-те години на XII век

Вл. Иванов. Сръбското кралство и Българското царство в борбата за политическо влияние над земите по Долния Дунав в края на XIII век

Е. Костова. ‘България’ според някои дубровнишки документи от 80-те и 90-те години на ХІV век (предварителни бележки)

И. Иванов. Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в Chronica Pictа от XIV век

Д. Димитров. Морето в политиката на средновековните балкански държави

Ив. Попова. Контакти и взаимодействия между Балканите и Западна Европа през XIVXV век според пътеписни свидетелства

К. Минчева. Пътувания на балканските духовници до руските земи по време на османското владичество (предварителни бележки)

II. Археология и изкуствознание

А. Миланова. Каменната пластика в средновековна България между Византия и Западна Европа

Љ, Милановић. Гроб архиепископа Данила II у Пећкој Патријаршији: нова разматрања

III. Книжовни контакти

И. Христова-Шомова. Житието на св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан и неговият средновековен славянски превод в контекста на охридските и балканските културни традиции

Л. Тасева. Античността в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски

С. Бојанин. Хиландарски медицински кодекс и научна медицина на средњовековном Балкану

IV. Изворознание и историческа география

Ст. Кендерова. Представата за историко-географската област Македония в средновековната арабска картография

П. Данова. По пътя Белград  Ниш: италиански стихове от ХVІІ столетие

Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен (Studia balcanica 32)

Details
Publisher Institute of Balkan Studies and Centre of Tracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, Serbian
Pages 328
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-92809-6-8
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset