The Balkans and the World: Modus concurrandi (Studia balcanica 30)
Editor: Lilyana Simeonova. Language: Bulgarian, English, Serbian

 

Table of contents

Предговор

Д. Котова. Античните автори и портретът на един тракийски. владетел: Котис I

E. de Sena. Perceptions in Rome of Natives in the Roman Balkans, 1st  2nd Centuries AD

К. Димитров. Novae (Moesia II) в 346/8378 г. Монетни находки и история

Зл. Герджикова. Църквата и азилното право (ІV  средата на V в.)

Ю. Златкова. Женският религиозен патронаж и благотворителност през Късната античност

В. Лозанова-Станчева. Сакралности и свещени места във Византион: античен текст в средновековен/християнски контекст

Е. Статева. „Тълкувание Даниилово“: българският сценарий за „края на света“ (X в.)

Е. Койчева. Константинопол в географските представи на Запада (края на ХІ  началото на ХІІІ в.)

Д. Димитров. Аспекти на венецианско-генуезкото присъствие по Западното Черноморие през ХІІІХV в.

Вл. Иванов. Възникването на „гръцкия“ проект на ордена на св. Йоан Йерусалимски и неговите политически аспекти (13531404 г.)

Ив. Попова. Балканите и Западът  примери за взаимодействия и конфликти от XIVXV в.: случаят на Модон (Метони)

Ст. Бојанин. Константин Философ Костенечки и средњовековна медицина

В. Обрешков. Към изясняването на личността на Сеидия от „Житието на Стефан Лазаревич“

П. Данова. „История на Европа“ на Пиерфранческо Джамбулари и познанието за средновековна България

Сн. Ракова. Феликс Петанчич, Буда и Венеция: интересът към Османската империя в началото на ХVІ в.  

Л. Симеонова. Антични и късноантични паметници в османски Константинопол: „начин на употреба“

Н. Радосављевић. Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе

Е. Давидова. По пътя на бакъра: из географските простори на балканските търговци през XIX в.

Ст. Кендерова. Участниците в „Ломското съзаклятие“ пред турския съд  1868 г. (Документи от турските държавни архиви)

Р. Заимова. Жул Мишле и неговата „Антология“ или за един прочит на историята през XIX в.

Details
Publisher Institute of Balkan Studies and Centere of Thracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English, Serbian
Pages 340
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8536-14-1
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset