Bulgaria Mediaevalis 6/2015. Studies in honour of prof. Iliya G. Iliev

 

Table of contents

List of abbreviations

В. Гюзелев. Достоен представител на българската медиевистична школа

Био-библиография на Илия Г. Илиев

Fontes

Н. Шаранков. За датата и мястото на мъченичеството на света Теодота от „града на Филип“

Д. Валентинова. „Qualis debeat fi eri lex?“: риторика и етика в Leges Visigothorum

V. Tăpkova-Zaimova. Le culte de saint Démétrius et les textes démétriens

С. Бърлиева. Ad fontes  за славянските букви и кирило-методиевските извори от Западното средновековие

К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна  свидетелство за култа към св. Богородица в България през ІХХ в.

К. Гагова. Поученията на Адалберон, епископ на Лаон (10271031)

Д. Чешмеджиев. За времето на пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от Рила в Средец

К. Кръстев. Арабски извори за езическите вярвания и погребални обичаи на българите

И. Йорданов. Печати на епископи oт архиепископия България (ХІХІІ в.)

В. Нинов. Сведенията за българската история в унгарските грамоти от XIII век

V. Gjuzelev. Documents vénitiens sur l’histoire de la Bulgarie et les Bulgares du XIIe au XVe siècles

С. Аризанова. Военното облекло на българите през ХІІІХІV век

Е. Костова. Два светогорски документа  свидетелство за историята на манастира „Света Богородица Пантанаса“ в Мелник

T. Thomov. “In the year of 6905“: a graffito from Hagia Sophia in Constantinople

Д. Димитров. Сведения за българки робини в генуезки и пизански нотариални документи от първата четвърт на ХV век

А. Николов. „История на завладяването на Константинопол от Мохамед II“ от Леонард Хиоски

П. Данова. Средновековни български владетели в хрониката на Антонино Пиероци (13891459)

А. Милтенова. Отново за разказа за произхода на павликяните

И. Билярски, М. Цибранска-Костова. Православна монашеска антиеретическа енциклопедия: ръкопис BAR Ms. Sl. 636 (XVI в.)

Д. Найденова. Едно неосъществено издание на Пространното житие на Климент Охридски: Васил Н. Златарски и българската кирилиометодиевистика

Studia

И. Божилов. Византия: finis terrae  ἡ πέρατος, или границите на византийската цивилизация. Бележки върху изграждането на Византийския свят

Т. Димитров. Mors intra urbem: за връзката между Юстиниановата чума и институционализирането на погребенията intra muros във Византия

Л. Симеонова. Българо-византийската търговия в навечерието на 913 г.

В. Ангелов. Няколко случая на чужденци бегълци в Първата българска държава

Г. Николов. Гибелта на българския цар Йоан-Владислав (10151018)

S. Georgieva. Bulgarian-Hungarian marital diplomacy during the first half of the thirteenth century

П. Павлов. Още веднъж за съпругите, дъщерите и „сватбите на Йоан Асен“

С. Ракова. Траектории на движение на светите мощи и поклонничеството на Балканите през ХІІІ век

П. Ангелов. Българските владетели от втората половина на ХІІІ и ХІV век в представите на византийците

М. Каймакамова, Представата за град Видин в средновековната българска книжнина (XIXIV в.)

С. Хинковски. Генуезкото участие в похода на граф Амедей VІ Савойски срещу България (13661367)

Л. Илиева. Требелий  епическият герой на „Покръстена България“

K. Pavlikianov. San Costantino imperatore e Monte Athos

А. Данчева-Василева. Имената на София през вековете

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian, English, French, Italian
Pages 468
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 1314-2941
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset