Bulgaria Mediaevalis 4–5/2013–2014. Studies in honour of prof. Vassilka TăpkovaZaimova

 

Table of contents

List of abbreviations

Editorial note

В. Гюзелев. Опит за похвално слово в чест на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

В. Тъпкова-Заимова. За дългия ми път в науката

Fontes

Д. Валентинова. Теодосиевият кодекс: “fides catholica adversus paganos et haereticos“

Д. Владимирова-Аладжова. Печат на император Ираклий (610640) от Сердика

K. Nenov. Early medieval Bulgarian seals from an auction

И. Йорданов. Печат на Адриан, турмарх на Преслав (края на ІХ в.)

К. Кръстев. Арабски извори за битката при „Валандар“ (Х в.)

Ц. Степанов. „Нашественици в Обетованата земя“: западноевропейски представи през XXI век

М. Лешка. Симеон I Велики  „полугрък“? Бележки върху значението на израза “emiargos“ у Лиутпранд (Antapodosis, III, 29)

Д. Димитров. Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения

Ж. Аладжов. Печат на Алексий Контостефан от Маркели (XII в.)

М. Раев. Наративни модели при конструирането на образа на княгиня Олга и тяхното отражение върху хронологичната схема на „Повесть временных лет“

В. Марчев. Неизвестна билонова монета на Андроник I Комнин от монетарница Тесалоника. Опит за нова типология на монетосеченето на Андроник I Комнин

Т. Томов. Два графита от храма „Св. София“ в Константинопол

В. Нинов. Сведения за бунта във Видин срещу цар Борил (12071218) в унгарски кралски грамоти

П. Ангелов. Анималистични представи за гърци, юдеи и западновропейци в старобългарската книжнина от ХІІІХІV в.

G. Vassilev. Une version inconnue du “Livre secret” des bogomiles

L. Balletto. Caff a 1344: una carta inedita del notaio Nicolò Beltrame

A. Rigo. Le lettere di Giacomo metropolita di Calcedonia alla monaca Eulogia (anni 5060 del XIV secolo)

И. Попова. България и Балканите в представите на западноевропейците през XIV–XV век

А. Милтенова. Есхатологическият паратекст: Сказание за пророк Самуил

С. Хинковски. Нови генуезки нотариални актове за българи роби от началото на XV век

И. Илиев. Иполитовото тълкование на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архив

Е. Минева. Службата за св. Петка Търновска в препис от ръкопис на Пловдивската митрополия

П. Данова. Средновековната българска история в съчинението „История на иконоборците“ (1674 г.) на Луи Мембур.

C. Pavlikianov. Were there cases in which the Byzantine emperors promulgated their chrysobulls in Bulgarian?

А. Трифонова. Неизвестна двуредова икона с Благовещение и три сцени с чудотворните ватопедски богородични икони от Анхиало (XIX в.)

Studia

Д. Гарчева. Късноантичната историография между езичество и християнство: Константин Велики в съчиненията на Евтропий и Орозий

К. Маринов. Как трябва да се водят планински сражения. Препоръки в някои византийски и антични стратегикони

В. Ангелов. По въпроса за робството в Първата българска държава

J. Wiewiorowski. Βικάριος Θράκης (Vicarius Thraciae) as the Roman official of the new type

Л. Симеонова. Путешествие руси в Константинополь и их пребывание там в Х в.: неразрешимые проблемы

М. Каймакамова. Култът към цар Петър (927969) и движещите идеи на българските освободителни въстания срещу византийската власт през XI–XII в.

Г. Николов. Последният поход на византийски император срещу столицата на Българското царство  Търново (1190 г.)

S. Georgieva. Marital unions as a tool of diplomacy between Bulgaria and Byzantium from 1280 to 1396

С. Аризанова. Функции и значение на облеклото в средновековна България (ХІІІХІV в.)

А. Стамболов. Преп. Григорий Синаит  един вселенски учител

Д. Полывянный. Последние войны средневековой Болгарии во второй половине XIV века

И. Тютюнджиев. Търново и Москва ХІVХVІ в.: идеята за „втори Рим“ и „трети Константинопол“

Д. Димитров. Наблюдения върху добива и търговията със сол по Западното Черноморие през ХІVХV в.

С. Ракова. Приносът на Константин Иречек и Иван Шишманов за публикуването на пътеписни съчинения от XVXIX в. за България

В. Гюзелев. Големият немски византинист Карл Крумбахер (18561909) и българските учени

И. Петкова. Славянската колонизация на Балканите през погледа на проф. Василка Тъпкова-Заимова

Bibliographiа

G. Nikolov. Publications of Vassilka Tăpkova-Zaimova (20072014)

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian, English, French, Italian, Russian
Pages 628
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 1314-2941
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset