Max Weber. Sociology of domination
Max Weber. 
Herrschaftssoziologie
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Р. Даскалов. Предговор

Типове господство

Легитимност

Господство на закона с бюрократичен щаб на управление

Традиционно господство

Харизматично господство

Овсекидняване на харизмата

Феодализъм

Антиавторитарно претълкуване на харизмата

Социология на господството

Първи раздел. Структурни форми и начини на функциониране на господството

Власт и господство. Преходни форми

Господство и управление. Същност и граници на демократичното управление

Господство посредством организация. Принципи на валидност на господството

Втори раздел. Същност, предпоставки и развитие на бюрократичното господство

Трети раздел. Патриархално и патримониално господство

Четвърти раздел. Феодализъм, „съсловна държава“ и патримониализъм

Пети раздел. Харизматичното господство и неговото трансформиране

Същност и въздействие на харизмата

Възникване и трансформация на харизматичното господство

Дисциплиниране и опредметяване на формите на господството

Шести раздел. Политическо и йерократично господство

Бележки

Макс Вебер. Социология на господството

Details
Publisher Riva
Language Bulgarian
Pages 360
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-320-658-2
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset