Stefan Breuer. Der Staat: Entstehung, Typen, Organisationsstadien
Translation from German to Bulgarian by Maria Dermendzhieva

 

Table of contents

Въведение

Основни социологически понятия

Първа глава. Додържавни политически обединения: водаческо обединение

1. Тип

2. Пътища на развитие

Втора глава. Харизматичната държава

1. Общи положения

2. Коничната класова държава

3. Архаичната система за блага на престижа

4. Многозначни културни пластове

Трета глава. Традиционната държава I: урбанистичната териториална държава

1. Общи положения

2. Патримониалният град царство

3. Комуналната държава

4. Урбанистичната териториална държава и „осевото време“

Четвърта глава. Традиционната държава II: империята

1. Общи положения

2. Примарни империи

3. Секундарни империи

Общи положения

Империи на номадите

Империи на градовете държави

Империи от втория ред

4. Исторически псевдоморфози: модерните колониални империи

Пета глава. Традиционната държава III: феодализъм

1. Общи положения

2. Пребендален феодализъм

3. Ленен феодализъм

4. Особеността на Запада: копроративна диференциация

Шеста глава. Рационалната държава I: основни черти

1. Легитимност и организация

2. Отношение към демокрацията

3. Пътища на развитие на рационализацията

4. Нация

Седма глава. Рационалната държава II: актьори

1. Партии

Типология

Партия на свободата: либерализъм

Партия на равенството: социализъм

2. Съюзи

3. Институции

4. Констелации на актьорите

Осма глава. Рационалната държава III: самоотстранявания на демокрацията

1. Придобиване на самостоятелност на конституираните власти

2. Харизматични мирогледни партии

Комунизъм

Национализъм

3. Харизматични патронажни партии: фашизъм

Девета глава. Рационалната държава IV: тенденции на развитие

1. Общи положения

2. Вътрешноструктурни промени: социалната, екологичната и икономическата държава

3. Транснационални, международни и наднационални преплитания

4. Сбогуване с държавата?

Съкращения

Именен показалец

Предметен показалец

 

 

Държавата: Създаване, типове и организационни стадии

Details
Publisher Military Publihing
Language Bulgarian
Pages 284
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-509-261-0
Creation date 2004
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset