Introduction in Max Weber's sociology
Author: Rumen Daskalov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Няколко думи към новото издание

Увод

Метод и теория във Веберовата социология

Методология на социалната наука

Програмата за „разбираща социология

Концепцията за „свободна от ценности наука

Схващания за историческото познание

Общи социологически понятия и теории

Социално действие, социално отношение, социални обединения

Социални общности

Социална стратификация: класи и съсловия

„Сфери на обществото

Специални социологии

Социология на господството

Понятие за господство. Легитимност и организация

Господство на закона: бюрокрация

Модерната държава и политическата ѝ система

Традиционно господство: патримонализъм и феодализъм

Харизматично господство и неговите трансформации

Линии на историческото развитие и сравнението „Изток-Запад

Социология на правото

Социологически подход към правото

Основни категории на правното мислене

Формална и материална рационалност на правото

Вътрешни и външни фактори в развитието ма правото

„Естествено право и тенденции в съвременното право

Социология на религията

Проблемът „идеиинтереси и религията като осмисляне на света

Типове религиозност и тяхното влияние върху социалното действие

Религиозни „картини на света, пътища на спасението и начин на живот

Религия и социални слоеве

Религиозни общности: верска община, църква, секта, монашески орден

Религията и другите сфери на живот

Същност и генезис на капитализма

Цитирана литература

Списък на съкращенията

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 312
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0173-4
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset