Max Weber. Sociology of Domination
Социология на господството
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Типове господство

1. Легитимност

2. Господство на закона с бюрократичен щаб на управление

3. Традиционно господство

4. Харизматично господство

5. Овсекидняване на харизмата

6. Феодализъм

7. Антиавторитарното претълкуване на харизмата

Социология на господството

Първи раздел. Структурни форми и начини на функциониране на господството

1. Власт и господство. Преходни форми

2. Господство и управление. Същност и граници на демократичното управление

3. Господство посредством организация. Принципи на валидност на господството

Втори раздел. Същност, предпоставки и развитие на бюрократичното господство

Трети раздел. Патриархално и патримониално господство

Четвърти раздел. Феодализъм, „съсловна държава“ и патримониализъм

Пети раздел. Харизматично господство и неговото трансформиране

1. Същност и въздействие на харизмата

2. Възникване и трансформация на харизматичното господство

3. Дисциплиниране и опредметяване на формите на господството

Шести раздел. Политическо и йерократично господство

Обяснения на термини на латиница

Обяснения на термини на кирилица

 

Details
Publisher East-West
Language Bulgarian
Pages 392
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-1437-6
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset