Figures of Culture. Figures of Power
Max Weber. Kulturgebilde / Machtgebilde
Language: Bulgarian

 

     The edition presents Bulgarian translation of a collection of texts by Max Weber (18641920). It consists selected texts from: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen (1985): Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen; Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften (Wirtschaft und Gesellschaft) im allgemeinen; Typen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung in ihrer Beziehung zur Wirtschaft; Ethnische Gemeinschaftsbeziehungen; Politische Gemeinschaften.

 

Table of contents

К. Коев. Веберовият ръкопис върху общностите: исторически и понятийни контексти

Глава I. Стопанството и социалните редове

1. Правен ред и стопански ред

2. Правен ред, конвенция и обичай

3. Значение и граници на правната принуда за стопанството

Глава II. Стопански отношения между общностите (стопанство и общество) изобщо

1. Същност на стопанството. Стопанска общност, общност, ползваща се от стопанско действие, и регулираща стопанството общност

2. „Отворени“ и „затворени“ стопански отношения

3. Форми на общност и икономически интереси

4. Типове икономическо удовлетворяване на потребностите посредством „ползващите се от стопанско действие“ общности и форми на стопанство

5. Ефекти на удовлетворяване на потребностите и на разпределение на задълженията на общностите. Регулиращи стопанството редове

Глава III. Типове обвързване в общност и обвързване в общество съобразно отношението им към стопанството

1. Домашната общност

2. Съседска общност, стопанска общност и община

3. Сексуалните отношения в домашната общност

4. Родът и регулирането на сексуалните отношения. Домашна, родова, съседска и политическа общност

5. Отношения към военните и към стопанските структури. „Матримониалeн режим“ и право на наследяване

6. Разпадането на домашната общност: промени в нейната функционална позиция и нарастваща „пресметливост“. Възникване на модерните търговски дружества

7. Развитието в посока „ойкос“

Глава IV. Етнически общностни отношения

1. Принадлежност към „раса“

2. Възникване на обща етническа вяра. Езикова и култова общност

3. Отношение към политическата общност. „Племе и „народ“

4. Националност и културен престиж

Глава V. Политическите общности

1. Естество и „легитимност“ на политическите обединения

2. Стадии на развитие на политическото обществено обвързване

3. Властови престиж и „велики сили“

4. Стопанските основи на „империализма“

5. „Нацията“

6. Разпределение на властта в общността: класи, съсловия и партии

Фигури на културата. Фигури на властта

Details
Publisher Critique & Humanism
Language Bulgarian
Pages 260
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-587-213-6
Creation date 2017
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset