The Allied military control in Bulgaria (19201927)
Language: Bulgarian

 

     The First World War is a turning point in the history of the Third Bulgarian State. The present monograph is devoted to the military clauses of the Treaty of Neuilly-sur-Seine (1919) — their concept, their application in Bulgaria and the control over their implementation by the Entente winners.

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Създаване, структура и издръжка на военния контрол

1. Българската армия след Солунското примирие

2. Идеята за разоръжаване и Парижката мирна конференция

3. Военните ограничения на Ньойския мирен договор

4. Структура и цели на военния контрол

5. Издръжка на Междусъюзническата военноконтролна комисия и Ликвидационния орган

Втора глава. Военният контрол и въоръжението

1. Оръжието в България

2. Контролът върху оръжието на армията

3. Понятието „Военен материал“

4. Разоръжаване на гражданското население

Трета глава. Военният контрол и българските въоръжени сили

1. Реорганизация на българската армия

2. Категориите въоръжени сили по чл. 69

3. Численост и начин на набиране

4. Военно законодателство

Четвърта глава. Вдигане на военния контрол

1. Българите, военноконтролните органи и Великите сили

2. Край на военния контрол

3. Последици от контрола за българската войска

Междусъюзническият военен контрол в България (1920–1927)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 326
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4224-4
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset