History of the Balkan nations: Volume 2 (18781918)
Author: Kurstyu Manchev. Language: Bulgaian

 

Table of contents

Предговор

Балканите в края на XIX век и началото на XX век (18781912)

1. Обща характеристика

Социално-икономическо развитие

Държавно строителство и управление

Партийнополитическа система

Балканите  „барутен погреб“

2. Балканските национални държави

България

Организация на българската държава

Социално-икономическо развитие

Партийнополитическа система

Съединението

Държавно-политическо развитие. Батенберг, Стамболов и Фердинанд

Гърция

Гръцката държава: от абсолютна към парламентарна монархия

Присъединяване на Тесалия и Арта към Гърция

Икономическо развитие

Двупартийна система. Управление на Трикупис

Национална политика

Гръцко-турската война (18961897)

Военната „революция“ от 1909 г.

Синдикално и социалистическо движение

Румъния

Аграрните отношения и селското стопанство след реформата от 1864 г.

Индустриално развитие

Държавно-политически строй

Двупартийна политическа система

Селското въстание от 1907 г.

Външна политика

Работническо и социалистическо движение

Сърбия

Сърбия след Берлинския конгрес. Управление на крал Милан (18781889 г.)

Конституция от 1888 г. Абдикация на крал Милан. Регентство (18891892)

Управление на крал Александър Обренович (18931903)

Сърбия след преврата от 1903 г. Управление на крал Петър КараДжорджевич (19031914)

Национална политика                  

Социалистическата алтернатива

Черна гора

Икономическо развитие

Държавна уредба и управление

Съпротива срещу режима на княз Никола

Конституцията от 1905 г.

Формиране на политически партии и изостряне на политическите борби

Режимът на княз Никола в борба срещу Народната партия. Бомбашка афера

Външна политика. Черногорско  сръбските отношения

Черногорските работници и социалисти

3. Чуждите империи на балканите

Османската империя нейните балкански провинции

Османската империя

Икономическо развитие

Режимът на Абдулхамид II „Зулумът“

Младотурско движение

Младотурска революция

Наченки на работническо и социалистическо движение

Албания

Призренската лига. Албанската Рилиндия

Албанското национално движение след разгрома на Призренската лига

Албания и Младотурската революция

Албанските въстания през 19091912 г.

Македония и Одринско

Македоно-одринският въпрос

Българската екзархия в Македония и Одринско

Македоно-одринската организация в България

Вътрешната македоно-одринска революционна организация

Повсеместно въстание или четничество и повсеместен терор

След Илинден

Остров Крит

Австро-Унгария и нейните балкански провинции

Австро-Унгария

Държавна организация и управление

Икономика и култура

Политически противоречия и борби

Външна политика

Босна и Херцеговина

Съпротива срещу австро-унгарската окупация. Уредба на окупираните области

Икономическо развитие

Управление на Б. Калай (18831903)

Борба за религиозно-просветна автономия

Управление на Cт. Буриан (19031912)

Политически партии

Анексия на Босна и Херцеговина. Обществено-политически борби

„Млада Босна“

Словения

Административно-политически статут

Икономическо развитие

Национално-полптически борби

Хърватия

Държавно-политически статут

Икономическо развитие

Управление на К. Хедервари (18831903)

Партийнополитически борби

„Народното движение“ от 1903 г.

Риечка и Задарска резолюция. Сръбско-хърватска коалиция

„Млада Хърватска“

Войводина и Трансилвания

Премахване на автономните права на Войводина и Трансилвания. Унгарската политика на „маджаризация“

Социално-икономическо развитие

Национално движение

4. Балканските проблеми в международните отношения

Онцепции за решаване на балканските проблеми

Великодържавие

Федерализъм

Югославизъм

Сили и фактори, участващи в решаването на балканските проблеми

Националноосвободителното движение

Балканските национални държави

Великите сили

Македония  „ябълка на раздора“

Албания  самостоятелна държава или дележ?

5. Балканите по време на войните (19121918)

Навечерие

Балканският съюз

Първа балканска война

Причини и характер

Първи етап на войната (октомври 1912 г.)

Чаталджанската битка за Цариград

Примирие и преговори за мир

Втори етап на войната

Лондонски мирен договор

Втора балканска (междусъюзническа) война

Изостряне на противоречията между балканските държави. Сръбско-гръцки договор срещу България

Развитие на военните действия. Поражение на България

Букурещки мирен договор

Цариградски мирен договор

Гръцко-турският мирен договор. Преминаване на Егейските острови към Гърция

Създаване на независима албанска държава

Първа световна война

Балканските държави в навечерието на войната

Сараевският атентат и избухване на войната

Военните действия на австро-сръбския фронт през 1914 г.

Намеса на Турция във войната и ход на военните действия на турския фронт през 19141915 г.

Тайни съглашения между държавите от Антантата за Цариград. Дарданелска операция

Политическата криза в Гърция в началото на войната

Намеса на България и ход на военните действия на Балканите в края на 1915 г. и началото на 1916 г.

Намеса на Румъния във войната и ход на военните действия на Балканите през 1916 г.

Съглашения между държавите от Антантата за подялба на Турция

Победа на Венизелос и намеса на Гърция във войната

Албания по време на Първата световна война

Сърбия под окупация. Топличко въстание. Солунски процес

Югославският въпрос по време на Първата световна война. Декларация от остров Корфу

Отражение на войната върху народното стопанство и положението на населението на Балканите

Поражение на Централните сили и край на войната

Послеслов (вместо заключение)

За националното и завоевателно-хегемонистичното в политиката на балканските държави

За българските национални катастрофи

За Балканската федерация

За класовата борба и революцията

Хронологична таблица

Библиография

Именен показалец

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 402
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-326-032-Х
Creation date 2006
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset