History of the Balkan nations: Volume 4 (19541990)
Author: Kurstyu Manchev. Language: Bulgaian

 

     The historical period between 1945 and 1990 is short  only 45 years. Within this period, two revolutions occured in the Balkans: Communist in 19441945 and anti-communist in 19891990 and among them a long global Cold War. Historic development is very dynamic, filled with scholarly unexplained contradictory events.

 

Table of contents

Предговор

I. Изборът (19451950)

„Народната“ демокрация

България

Управление на Отечествения фронт

Политическата опозиция

Сьюзната контролна комисия

Ескалация на противопоставянето. Първи парламентарни избори

Монархия или република? Налагане на тоталитарна политическа система

Социално-икономическа политика

Външна политика

Румъния

Изменения в съотношението на партийнополитическите сили

Управление на НДФ

Активизиране на политическата опозиция

Парламентарните избори

Към „социалистическа“ социално-икономическа и държавно-политическа система

Социално-икономическа сфера

Държавно-политическа сфера

Идейно-политическа сфера

Външнополитическа сфера

Югославия

Началният старт

Разчистване на сметките

Приложение на споразумението ТитоШубашич

Социално-икономическа политика

Конфликтът ТитоСталин

Албания

Албанската комунистическа партия и нейните югославски съветници

Изкореняване на антикомунистическата опозиция и съпротива

Организация на властта и управлението

„Народнодемократичната“ революция в социално-икономическата област

„Буржоазната“ демокрация

Гърция

След Варкиза

Парламентарни избори. Възстановяване на монархията

Гражданската война

Началото (октомври 1946  октомври 1947 г.)

Външната

Към развръзката (есента на 1947 г.  пролетта на 1949 г.)

Поражението и краят

Равносметката

Турция

Въоръженият неутралитет

Към многопартийна политическа система

Основни проблеми

Външна политика

Селски въпрос

Работнически въпрос

Икономическа политика

Парламентарните избори (14 май 1950 г.)

II. Към реализация на избора

1. Противопоставянето Изток-Запад

Две линии в световната политика

Доктрина на „сдържане“

Доктрина „Труман“ и план „Маршал“

Блоково разделение на света

Равновесие по ръба на Студената война

Опити за „разведряване“

„Втори рунд“ на Студената война

2. Съветският модел на социализма на Балканите

Обща характеристика

Албания

След скъсването с Югославия

Първите две албански петилетки

Постижения, трудности, противоречия

Разрив с Хрушчов. Излизане от съветския блок

Под покровителството на Китай (19611977 г.)

Албанската партия на труда

Държавата

Икономиката

Обществото

България

БКП в държавно-политическата система

Българската социалистическа икономика

България в конфронтацията Изток–Запад

Кратка равносметка

Румъния

Партията и държавата

Строителството на социализма

Външната политика

„Ерата“ на Чаушеску

Румънската комунистическа партия

Държавата

Обществото

Външната политика

Общата равносметка

Югославският социализъм

Изолация и блокада

Икономическа система. Работническото самоуправление като алтернатива на държавния централизъм

Политическа система, държавно строителство и управление

Външна политика: независимост и необвързаност

„Западната“ демокрация на Балканите

Обща характеристика

Гърция

Управление на либералния център (19501952 г.)

Партията „Гръцки сбор“ на власт (19521955 г.)

Национален радикален съюз (EPE)

Управление на Караманлис (19551963 г.)

Политическата криза (19611967 г.)

Военната диктатура (19671974 г.)

Към връщане на парламентаризма и демокрацията

Турция

Управление на Демократическата партия (19501960 г.)

Военният преврат от 27 май 1960 г.

Коалиционно управление, начело с И. Иньоню (19611965 г.)

Управление на Партията на справедливостта (19651971 г.)

От „надпартийно“ управление до нов военен преврат (19711980 г.)

Военният преврат от 12 септември 1980 г. Конституцията от 1982 г.

III. Съвременно издание на великодържавието и национализма на Балканите

За историческите корени на съвременните конфликти

Великодържавието като национален стереотип

Сръбско-хърватският антагонизъм

„Южна Сърбия“

Малцинства и малцинствена политика

Югославската федерация: от възход към разпад

За комунистическата теория по националния въпрос

Националният въпрос в отношенията на Югославия с нейните съседи

Автономизмът в борба срещу централизма

„Хърватската пролет“

Босненско-херцеговинската нация „мюсюлмани“

Албанският проблем

Национализмът в действие

Хърватският национализъм

Албанският национализъм

Македонският национализъм

Сръбският национализъм

Националномалцинствената политика на България и Румъния

България

Македонският въпрос

Турският (мюсюлманският) вьпрос

Българите в чужбина

Западните български покрайнини

Банатските българи

Бесарабските българи

Румъния

Малцинствата

Комунистическият интернационализъм

Комунистическият национализъм

Гърция, Турция и Кипър помежду им

Гърция

Турция

Кипър

IV. Балканите през 80-те и в началото на 90-те години на XX век

1.  Рухването на комунизма на Балканите

България

Румъния

Албания

Югославия

2. Демокрацията в Гърция и Турция

Гърция

Икономическа сфера

Обществено-политическа сфера

Външнополитическа сфера

Турция

Икономика

Кюрдски вьпрос

Левите сили

Ислямизмът

Външната политика

Краят на двувластието

Приемственост и (или) отрицание

Библиография

Хронологична таблица

Именен показалец

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 424
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-9536-83-1
Creation date 2006
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset