Masks down! Nationalism in the Balkans in 20th century. Collection of papers. In Bulgarian

 

Table of contents

Р. Прешленова. Предговор

Н. Кайчев. Югославизми срещу партикуларизми: национално-държавните превъплъщения на двете Югославии (19181991)

Б. Бобев. Албания: историческа съдба и национална политика през ХХ век

Ю. Константинова. „Загубени родини“: бежанци, преселници, малцинства в Гърция през ХХ век

К. Пеева. Турският национализъм през ХХ век

Р. Прешленова. От иредентизъм към дефанзивен национализъм: България след Първата световна война

А. Михайлова. Национален въпрос и национална политика в Румъния през XX век.

Авторите

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 284
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-326-344-8
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset