The Great Stories of the Bulgarian Middle Ages
Големите разкази на Българското средновековие
Category: Medieval Bulgaria
Language: Bulgarian

 

     The monograph studies the Big National” (and nationalizing) story about the Bulgarian Middle Ages from the beginning of Bulgarian National Revival to the present day. The author explores the presence of the national construct in the romantic historiography, the so-called critical or scholarly historiography, the Marxist counter-ideology after 1944 and the return to the National Story ater mid-1960s.

 

Table of contents

Въведение

История на историографията, наративисткият обрат. Големи разкази и тази книга

История на историографията и наративисткият обрат

Големи разкази и „национализация“ на историята

Големият разказ за Българското средновековие и тази книга

Първа глава. „Романтична“ и начало на „критическа“ историография за Българското средновековие

„Романтична“ историография и темата за произхода

Начало на „критическа“ историография и фрагменти на национален Голям разказ

Втора глава. Изграждане на Големия национален разказ (18781944 г.)

Васил Златарски

Петър Мутафчиев

Петър Ников

Младият Иван Дуйчев и други медиевисти

Популяризации и чествания 

Трета глава. Опитът за Голям марксистко-сталинистки контраразказ след 9 септември 1944 г.

Марксическият „исторически фронт“ и идеологическата офанзива

Начално изграждане на марксистко/сталинистки

Голям разказ: двутомната „История на България“

Отношения между прабългари и славяни и характер на държавата

Покръстването и византийското влияние

Вездесъщият феодализъм и неговата ревизия

Краят на Българското средновековие и османският феодализъм

Класови борби: богомилството, селското въстание на Ивайло и фигурата на Момчил

Делото на Кирил и Методий и началото на комунистическия национализъм

Четвърта глава. Комунистическият национализъм и завръщането към Големия национален разказ

Симптоми на промяната

Повратът към комунистически национализъм

Държавността

Приемствеността

Българският етногенезис и развитието на народността

Завръщането на прабългарите

Велики владетели и „Златни векове“

Българизиране на делото на Кирил и Методий

Помиряване с „византизма“

Заключение. Нови тенденции в третирането на Българското средновековие

„Пренаписване“ на Българското средновековие

От куриозно към безсмислица

Хора и всекидневие, история на жените

Ново за етногенезиса

Сериозно за религиозността

„Философия“ на българската средновековна история

Концептуално-теоретично осмисляне на историографията на средновековието

Големите разкази на Българското средновековие

Details
Publisher Riva
Language Bulgarian
Pages 600
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-320-626-1
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset