Historiographical disputes about the Middle Ages: Bulgarian-Serbian, Bulgarian-Macedonian
Историографски спорове за Средновековието. Българо-сръбски, българо-македонски
Category: Medieval Bulgaria
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение. ПОДХОДИ КЪМ ИСТОРИОГРАФСКИТЕ СПОРОВЕ

Глава 1. СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИ ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Предмет и начало на споровeте

Първи научни теории за Самуиловата държава

Публицисти, пропагандисти, учебници

Сръбската историографска атака: Стоян Новакович и Божидар Прокич

Българската реакция

Модифицирани български теории за Западното българско царство

Нов рунд в спора: Анастасиевич и Мутафчиев

Опит за рекапитулация

В търсене на български исторически права върху Македония и включването ѝ в българския национален разказ

В търсене на сръбски исторически права върху Македония и включването ѝ в сръбския национален разказ

Глава 2. БЪЛГАРО-СРЪБСКИ ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Новият политически и идеологически контекст 

Догматично марксическите истории и идеологически схватки

Югославянската перспектива: Острогорски, Джурджев, Графенауер

Прегрупиране в българската историография: отхвърляне на идеята за Западна българска държава

Коментариите на Ферлуга във „Византийски извори“ и българската реакция

Повратът на българската комунистическа историография към национализъм

Отново българските исторически права върху Македония

След социализма: Сърджан Пириватрич за Самуиловата държава и българската реакция

Българската историография за Самуиловата държава след 1989 г.

В заключение към сръбско-българските спорове

Глава 3. БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ ПОЛЕМИКИ ЗА СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Въвеждане в институционалния контекст

Начало на македонския национален разказ: ранни македонски автори

Спорът през 1966 г. около 1050-годишнината от смъртта на Климент Охридски и българската официозна позиция от 1968 г.

Македонските склавинии и тяхното покоряване

Християнизация и писменост на македонските славяни

Богомилството

Самуиловата държава

Произход на Охридската архиепископия и съществуване под византийска власт

Феодалните владетели Хръс и Стрез. Под сръбска власт и до падането под османска власт

Българският етногенезис и Македония: Ангелов, Литаврин

Македонският етногенезис и континуитет: Ристовски, Антоляк, Панов, Ташковски

Полемиките след създаването на независима македонска държава (1991 г.)

Опит за обобщение

КАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДОКОЛКОТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ НЕЩО

БИБЛИОГРАФИЯ

Извори

Научни трудове

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 614
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978–954-07-5912-8
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset