Barbara Jelavich. History of the Balkans. Vol. 1: Eighteenth and Nineteenth Centuries
Барбара Йелавич. История на Балканите. Том I (XVIII—XIX век)
Translation into Bulgaian by Mirela Hristova

 

Table of contents

Списък на картите и илюстрациите

Встъпителни думи към българското издание

Предговор

Въведение

Земята

Исторически поглед

Част I. XVIII век

Глава I. Балкансктие християни под османско владичество

Османската система

Балканските християни

Войните през XVIII век

Балканските нароид под османско владичество

Автономните райони: Дубровник, Молдова, Влашко

Османската империя: политическо развитие през XVIII век

Глава II. Балканите националности под хабсбургско господство

Политическите и социални условия в империята

Хабсбургските външни отношения през XVIII век

Реформаторският период: Мария-Терезия и Йосиф II

Реформите на практика: балканските националности през XVIII век

Френската революция и Наполеон

Глава III. Балканските народи под османско и хабсбургско господство

Част II. Революционните години (18041887)

Глава IV. Първите национални революции

Балкански национални революции

Сръбската революция

Революция в Дунавските княжества

Гръцката революция

Заключение: резултати от първите революции

Глава V. Началото на национално управление

Сърбия от Милош до Милан

Черна гора

Гърция при управлението на крал Отон

Дунавсктие княжества под руска протекция

Османската реформа: Кримската война

Образуването на румънската държава

Заключение: Балканските национални режими

Глава VI. Националният въпрос в Хабсбургската империя

Хабсбургската империя след 1815 г.: Унгарският проблем

Хърватия и Словения: Илирийското движение

Хабсбургската монархия (18481867)

Хърватия, Словения и Войводиня (1848-1868)

Трансилвания

Заключение: Хабсбургската империя през 1867 г.

Война и революция (18561887)

Балканското сътрудничество

Българското национално движение

Босна и Херцеговина

Кризата от 18751878

Албания: Призренската лига

Съединението на България (18781887)

Източният въпрос (1887—1897): десетилетие на относително затишие

Заключение. Националните движения: век на постижения

Библиография

Показалец

Details
Publisher Amat-Ah
Language Bulgarian
Pages 412
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-9877-27-4
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset