Popovo in the Past. Volume 2: Proceedings of the scientific conference, Popovo 17 May 1996. In Bulgarian

 

Table of contents

Ив. Атанасов. Предговор

М. Цонев, Р. Стефанова. Първите археологически проучвания на територията на Поповския край (края на XIX век  I пол. на XX век) 

Ст. Станев. Теренни проучвания на праисторически и антични обекти от Поповския край. Принос към археологическата карта на Поповска община 

В. Николов. Сондажни проучвания на праисторическото селище в м. Изгорялата нива край село Помощица, Поповско през 1995 г. 

И. Ангелова. Предварителни резултати от археологическото проучване на праисторическото селище Резервата при село Дриново 

Т. Тодоров. Римска бронзова пластика от Поповско във фонда на Исторически музей гр. Шумен 

Ив. Атанасов. Археологически проучвания в сектор Кула № IV на античната крепост „Ковачевско кале“

Л. Нинов. Анализ на костния материал от разкопките на античната крепост „Ковачевско кале“ (19901995г.) 

А. Конаклиев. Средновековен некропол край село Дриново 

Л. Цанева. Възрожденска иконопис от Поповско 

Р. Радев. Произход и значение на селищните имена в Поповско 

Пл. Събев. Поповският край в българското национално-освободително движение след Кримската война (18531856г.) 

Хр. Глушков. Военните действия на Източния руски отряд в района на Попово през Освободителната война (18771878г.) 

Л. Стаматов. Гаршиновската тема в българската литература /наблюдения върху мотива „Мъртвият не ни е враг“ 

Попово в миналото, том II

Details
Publisher Historical Museum - Popovo
Language Bulgarian
Pages 120
Illustrations b/w figures
Binding paperback
Creation date 1997
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset