Radical Islam as a threat to national security: Legal, sociological, historical and psychological analysis. Authors: Oleg Zahariev, Biser Bozhkov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предисловие

Предговор

Увод

Първа глава. Ислямът и радикалните идеи в него  история, съвременно състояние и същностни характеристики

1.1. Исторически анализ на исляма като религия

1.2. Същностни характеристики на вероучението на исляма

1.3. Опит за дефиниране на същността на радикалния ислям

1.4. Същност на религиозния фанатизъм и екстремизъм в контекста на темата за радикалния ислям

Втора глава. Насилието, мотивирано от ислямски фундаментализъм  рискове и заплаха за националната сигурност

2.1. Същност на ислямския фундаментализъм

2.2. Опит за дефиниране на същността на тероризма

2.3. Същност, задачи и цели на националната сигурност

2.4. Същност на агресията и насилието, базирани на радикалния ислям

Трета глава. Характерни особености и възможни стратегии за превенция и противодействие на лица и групи с радикални ислямистки идеи

3.1. Същност на аналитичната дейност при разузнаването в контекста на обществената опасност от радикалния ислям за сигурността

3.2. Възможни стратегии в разузнавателната дейност по отношение на лица и формации, изповядващи радикален ислям

3.3. Стратегическа среда на сигурността в защита на конституционния ред от тероризъм и радикални идеи в условията на глобализация

Четвърта глава. Връзката между ислямския фундаментализъм, тероризма и модела на поведение у криминалната личност

4.1. Аспекти на ислямския фундаментализъм  предизвикателство за националната и международната сигурност

4.2. Особености във връзката между съвременния ислямски фундаментализъм и глобалния тероризъм

4.3. Феноменология на поведението и светогледа у криминалната личност на хора, изповядващи ислямски фундаментализъм

4.4. Обществената опасност от ислямския фундаментализъм, изразяваща се в сектантска агресия

Заключение

Библиография

Приложения

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 142
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4359-2
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset