Al-Qaeda with pen and saber
Language: Bulgarian

 

Съдържание

Увод 

Глава първа. Патриарси

Абдула Азам  създателят на идеологическата „отрова“ на Ал Кайда 

Блестящо образование и академична кариера 

Съвместна работа с Усама бин Ладен 

Виден теоретик на съвременния джихад 

Мъченичеството  важен компонент на джихада 

Джихадът като колективно военно действие 

Доводите на джихада 

България  земя на исляма 

Антисекуларизъм, антиуестернизъм, антисемитизъм, антикомунизъм, aнтикемализъм, aнтиориентализъм 

Абу Мохамед Макдаси  салафитският Волтер 

Житейски път и научни възгледи, формирани от нетърпимостта 

Богослов-теоретик

Антисветски разбирания за държавността 

Християнофобия

Съвършената алкайдистка теоретична „отрова“ 

Абдел Кадир бин Абдел Азиз  имамът джихадист 

Медицинско образование и създаването на „Ислямски джихад“ 

Теоретизиране на подготовката на джихада като военна операция 

Условия за участие 

Финансиране 

Лидерство 

Характеристики на групата 

Управлението на групата 

Салафитоцентризъм 

Джихадът като цялостна военна доктрина 

Тактически различия със Зауахири  регионализъм срещу глобализъм 

Профил на обикновения муджахид 

Джихадисткото наукознание

Глава втора. Последователите 

Абу Мусааб Сури  джихадисткият „Фукуяма“ 

Младежки години в движението „Мюсюлманските братя“ 

Съпруга  чужденка 

Постоянни пътувания – Афганистан, Европа, Иран и Пакистан 

Създател на феномена „световната ислямска съпротива“ 

Етапи на написването на феноменалния труд 

Геополитически анализ на ислямската действителност 

Класификация на джихада

Държавообразуващ процес, властови и цивилизационни модели 

Антисемитизъм, антиуестернизъм, антинационализъм и антикомунизъм 

Салафито-елитаризъм 

Същност на джихадисткото движение 

Грешките на джихадистките субекти 

Основни моменти и „конституция“ на световната ислямска съпротива 

Общи външнополитически субекти 

Разбиране за суверенитет и власт 

Джихадизмът като богословско-политическо учение 

Съюзници на джихадистките групи 

Подготовка за световната ислямска съпротива 

Военни школи и тактически похвати 

Вражески цели 

Джихадистки военни формирования и терористична култура 

Създаване на клетка 

Етапи на държавнообразувателния процес 

Финансиране на групата 

Медийна политика 

Юсеф ал Йири  военният идеолог и енциклопедист 

Припокриване между слова и дела 

Критика към бившите идеологически учители 

Ролята на интернет 

Теоретик на универсалния и перманентен джихад 

Участие на жените в джихада 

Форми за прилагане на джихада 

Конфронтационният модел „ние-салафитите“  „те-неверниците“ 

Талибанската държава 

Полевият командир 

Двуполюсната система на международните отношения 

Абу Джандал ал Азди  теоретикът на ислямистката международна сигурност 

Теория на физическото убийство 

Теория на международните отношения 

Класификация на субектите на външната политика 

Принципи на взаимодействие между субектите 

Антиамериканизъм 

Ал Кайда и асиметричната война 

Теория за пленничеството 

Баснята за перото и сабята 

Глава трета. Самостоятелни стратези 

Абу Бакър Наджи  неизвестният джихадистки Тома Аквински 

Ислямистки политически субекти 

Системата на международните отношения 

Етапи на процеса на ислямското държавообразуване 

„Дивачеството“  настоящият ислямистки етатистки етап 

Джихадистките действия  част от държавността 

Стратегия и тактика 

Концепцията за предателството 

Абу Катада ал Фалъстини  духовният лидер на Ал Кайда в Европа 

Философията на джихада

Ат тайфа ал мансура, победоносната група 

Глобалният джихад 

Характеристики на радикалната ислямска идеология 

Абу Басир ат Тартуси  „кабинетният“ нихилист 

Утопични етатистки възгледи 

Генетична омраза към несалафитите 

Иманентният цивилизационен сблъсък 

Антидемократичен начин на мислене 

Загриженост за съвременните джихадистки движения 

Саудитецът Абу Омар Мохамед, строител на салафитска Чечня 

Богословско образование в Саудитска Арабия и Главен мюфтия на Чечня 

Конкретни представи за държавата 

Разбиране за политика 

Превъзходство на салафитския ислям 

Разбиране за цивилизация 

Джихадистка теория за управленческия елит 

Държавата-джамия 

Шурата, консултативният съвет, водещ управленчески орган 

Характеристики на държавната администрация 

Стопанска дейност 

Наука и образование 

Медии 

Външна политика 

Заключение 

Терминологичен показалец

Ал Кайда с перо и сабя

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 354
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-321-380-1
Creation date 2007
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset