About Radicalization
За радикализацията
Language: Bulgarian

 

   This book is a kind of encyclopedia of radicalization. It collects definitions and approaches to the study of this dangerous phenomenon and its possible end result  extremism and terrorism. The author presents the theories, conditions, mechanisms and models of individual and group choice in favor of violence; analyzes the virtual and some of the real contexts such as encapsulated local communities, prisons, camps in which radicalization takes place; points out the security risks of ineffectively dealing with it  they go far beyond concrete losses and call into question the existence of democracy, the legitimacy of the state, the validity of the social contract and the right to life of its citizens.

 

Table of contents

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА / A COUPLE OF WORDS FROM THE AUTHOR

I ГЛАВА. РАДИКАЛИЗАЦИЯТА

1.1. Дефиниране на понятията: академични определения

1.2. Институционални определения

1.3. Подходи към дефиниране на съдържанието на понятието „радикализация“

1.4. Сродни понятия

1.5. Минава ли пътят към тероризма задължително през радикализацията

II ГЛАВА. ЕКСТРЕМИЗМЪТ

2.1. Общ поглед върху употребата на термина

2.2. Характеристики на радикалните групи

2.3. Десен екстремизъм

2.4. Ляв екстремизъм

2.5. Религиозно-политически екстремизъм

2.6. Екстремизъм, мотивиран от еднократно събитие

III ГЛАВА. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ

3.1. Бедност и радикализация

3.2. Интеграция и радикализация

3.3. Теория за социалното научаване

3.4. Теория за относителното лишаване

3.5. Подход на социалните движения: активизъм и тероризъм

3.6. Теория за институционалната аномия

IV ГЛАВA. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ

4.1. Място и роля на психологическите теории в разбирането на радикализацията

4.2. Теория за социалната идентичност

4.3. Теория за управлението на страха 

4.4. Теория за нарцистичното разстройство

4.5. Теория за абсолютисткото/апокалиптичното мислене

4.6. Личност, лидер, група, промиване на мозъци

V ГЛАВА. ТЕОРИИ ЗА РАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОР

5.1. Теория на клуба – Ели Берман

5.2. Ислямистката радикализация в Европа – процес на промяна на заетостта?

VI ГЛАВА. РАДИКАЛИЗАЦИЯ В МАЛКИ ГРУПИ, КЛИКИ И МРЕЖИ

6.1. Радикализация в малки групи

6.2. Клики

6.3. Мрежи

6.4. Приложение на анализа на социалните мрежи към изследването нa политическото насилие

6.5. Приложение на АСМ в изследванията на тероризма

6.6. Хавала – пример за мрежа, използвана за финансиране на тероризма, и борбата срещу нея

6.7. Йерархии vs мрежи: импликации за борбата срещу тероризма 

6.7.1. Йерархии и мрежи

6.7.2. Приложение към изследването на тероризма

VII ГЛАВA. МЕХАНИЗМИ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯ

7.1. Механизми на индивидуална радикализация

7.2. Механизми на групова радикализация

7.3. Масова радикализация

VIII ГЛАВА. МОДЕЛИ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯ

8.1. Моделът на социалното развитие

8.2. Моделът на стълбището

8.3. Моделът на Полицейското управление на Ню Йорк

8.4. Моделът 3N

8.5. Радикализацията като деплурализация

8.6. Модел на дясна радикализация 

8.7. Радикализация чрез рекрутиране: процесът през погледа на „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“

IX ГЛАВА. РАДИКАЛИЗАЦИЯТА ПО ИНТЕРНЕТ

9.1. Няколко технически детайла

9.2. Понятията

9.3. Равнища на анализ

9.3.1. Анализ на стратегическо равнище: кое прави интернет подходящо средство за радикализация

9.3.2. Анализ на тактическо равнище: техники на радикализация по интернет 

9.4. Глобален джихад и интернет – има ли връзка?

X ГЛАВА. РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ЗАТВОРИТЕ

10.1. Затворите променят хората, затворниците променят историята

10.2. Ако затворите са училище за престъпност, защо да не са и академия за тероризъм?

10.3. Модели на затворнически режими

10.4. Радикализацията в затворите и опитът на различни страни

10.4.1. Радикализация в затворите в САЩ

10.4.2. Радикализация в затворите в някои европейски страни

XI ГЛАВА. РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ЛАГЕРИТЕ

11.1. Опитът на администрацията на Буш за пренаписване на международния правов режим

11.2. „Гуантанамо“: онтология на безправието

11.3. „Абу Гариб“: феноменологията на беззаконието

11.4. „Ал Хол“: лагерният ад и лагерният халифат

11.4.1. Лагерният ад

11.4.2. Лагерният халифат

XII ГЛАВА. РАДИКАЛИЗАЦИЯ И РЕПАТРИАЦИЯ

12.1. ЕС и Англия

12.1.1. Австрия

12.1.2. Белгия

12.1.3. Франция

12.1.4. Германия

12.1.5. Испания

12.1.6. Англия

12.2. Северните страни

12.2.1. Дания

12.2.2. Финландия

12.2.3. Нидерландия

12.2.4. Норвегия

12.2.5. Швеция

12.3. Австралия и Канада

12.3.1. Австралия

12.3.2. Канада

XIII ГЛАВА. ЖЕНИ И ДЖИХАДИСТКА РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

13.1. Казахстан

13.2. Таджикистан

13.3. Узбекистан

13.4. Киргизстан

XIV ГЛАВА. ФИНАНСИРАНЕ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

14.1. Предистория

14.2. Какви дейности се финансират

14.3. Прояви на радикализация, базирани на описаното финансиране

14.4. Действия за подпомагане на глобалния джихад

14.5. Кой радикализира

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 
Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 374
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5698-1
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset