ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Politics and culture of ancient Hellas. Book I.

 

Table of contents

Прологос

Първа глава. Археология

От камъка до дворците в Кносос и Микена (Праисторически цивилизации)

Втора глава. Етника

От къде идват елините? (Племена, езици, писмена)

Трета глава. Политика

Античното политическо мислене и теорията за политическите системи

Четвърта глава. Лаконика

Спартанският космос

1. Митологични древности

2. Лаконската политейа

Пета глава. Атиди

Атински древности

1. Митологични времена

2. Синойкизмът и атинската политейа

3. Атинската демокрация критика и апология

Литература

Съкращения

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: политика и култура в древна Елада

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 268
Illustrations color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-477-7
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset