Nicholas Dumanis. A History of Greece
Никълъс Думанис. История на Гърция
Category: Ancient Greece

Language: Bulgarian

 

Drawing on the latest research into ancient, medieval and modern history, the book traces the history of Greek culture and societies from the Bronze Age to the Present. 
 

Table of contents

Предговор

Бележка относно транслитерацията

Признателност

1. От праисторията до 500 г. пр. Хр. Началата

От ранните хоминиди до първите земеделци

Ранна и Средна бронзова епоха (ок. 33001500 пр. Хр.)

Микенците (ок. 15001200 г. пр. Хр.)

Ранножелязна епоха (ок. 1200800 г. пр. Хр.)

Раждането на Гърция (ок. 800600 г. пр. Хр.)

Въпросът за властта

Полис и общност

Ранната гръцка мисъл

Тиранията и нейната алтернатива (ок. 650500 г. пр. Хр.)

Елада

2. Класическата Гърция (500359 г. пр. Хр.). Златният век на полиса

Гръко-персийските войни (490479 г. пр. Хр.)

Да станеш грък

Увеличаване на междудържавните сблъсъци (ок. 478445 г. пр. Хр.)

Периклова Атина: политика и театър

Храмове и тела

Борба за надмощие I: 431404 г. пр. Хр.

Последствия от войната. Изкуството, философията и полисът

Борба за надмощие II: 404359 г. пр. Хр.

Последствия от ендемичната война

3. Епохата на елинизма (35927 г. пр. Хр.): от Филип II до Август 80

Македония при Филип II

Александър Велики

Елинистическите царства (323 ок. 250 г. пр. Хр.)

Елинизирането на света

Трансформацията на елинизма

Гърция след Александър

Римската военна експанзия (ок. 280269 г. пр. Хр.)

Римската хегемония от Републиката до Империята

4. Елинизираната Римска империя I (27 г. пр. Хр. 527 г. сл. Хр.)

Произход на гръцката мода

Империумът и сладостта на мира

Полисите под императорска власт

Живите музеи: Атина, Спарта и Егейския свят

Да бъдеш грък през II в.

Втората софистика (ок. 60230)

Империята в отбрана (ок. 170400)

Културно разклоняване (ок. 230400)

Елинизмът като езичество

Късната елинизирана Римска империя (ок. 395527 г.)

5. Елинизираната Римска империя II (ок. 5001200). Триумфът на православието VI в.

Риск от разпад: VII в.

Тъмният VII в.

Първи иконоборчески период (717775)

Триумфът на православието (775843)

Възстановяването на Гърция (8001000)

Византийската империя (8631025)

Възходът на Комнините (10251180)

Византия и Западът (10951180)

Златната епоха на Комнините

6. Гръцката икумена (12001700). Животът под франкска и османска власт

Пътят към 1204 г.

Четвъртият кръстоносен поход (1204)

Латинското междуцарствие (12041261)

Малки Византии

Възстановяващата се Византия (12611282)

Каталонците и династията на Осман (12821328)

Изменчиво щастие (13281354)

Османски васал (13541451)

Гръцката икумена през XV в.

Падането на Константинопол (1453 г.)

Латинска Гърция

Елинизмът между исляма и Ренесанса

7. Създаването на модерна Елада (17001910). Етнически състав и държавно строителств

Светът на гърците през XVIII в.

Управление и автономия

Гръцкото водачество под османска власт

Фонът на гръцкото въстание (17701820)

Дефиниране на съвременна Гърция

Гръцкото въстание (18211825)

Международната ситуация (18251833)

Гърция след обявяването на независимостта

Царуването на Отон (18321864)

Георгиос I и ерата на Трикупис (18631893)

Масова политика и нестабилност (18901910)

Възходът на Венизелос

8. Гърция през XX в. Епоха на крайностите

Гръцката belle époque

Балканското прочистване и разделена Гърция (19101918)

Малоазийската катастрофа (19181922)

Влиянието на бежанците

Смутното време между двете войни (19221940)

Гърция под властта на Оста (19401945)

Корените на гръцката гражданска война (19431946)

Гражданската война и последиците от нея (19461952)

Възстановяване и политическа реставрация (19501974)

Кипърската трагедия

Либералната демокрация след 1974 г.

Гърците днес

Хронология
 
Details
Publisher Riva
Language Bulgarian
Pages 300
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-320-729-9
Creation date 2007
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset