Second Bulgarian government in Vardar Macedonia (April 1941 — September 1944)
Language: Bulgarian 

 

Table of contents

Увод

Глава I. Изграждане на българските държавни институции през 1941 г. във Вардарска Македония

1. Българският характер на Вардарска Македония до налагането на сръбското владичество през 1918-1941 г.

2. Възраждане на българщината в Македония през април 1941 г.

3. Формиране на български акционни комитети и тяхната дейност (април  юли 1941 г.)

4. Установяване на българска военна и полицейска власт в Скопска и Битолска област

5. Териториална уредба и административно управление. Етнодемографската политика на българската държава в Повардарието

6. Устройство и дейност на Българската православна църква във Вардарска Македония през 19411944 г.

7. Никола Коларов  обществен живот и творческа дейност. Организатор и директор на вестник „Целокупна България“ в Скопие през 19411944 г.

8. ВМРО във Вардарска Македония през разглеждания период

Глава II. Българската стопанска политика във Вардарска Македония през 19411944 г.

1. Земеделското стопанство до 1937 и през 1939 г.

2. Оземляване на населението и подобряване на земеделието и скотовъдството. Осигуряване на жизнения поминък на македонските българи

3. Здравното и социално дело през 19411944 г.

4. Експлоатация на мините от Германия

5. Финансовата политика на българската държавна власт

Глава III. Просветно и културно дело

1. Изграждане на широка просветна мрежа от училища и читалища. Създаване на Народен театър, Народна библиотека и Народен музей

2. Възраждане на българския национален дух във Вардарска Македония

3. Създаване на македонски език от сръбската власт през 19191941 г. и след 1944 г.

4. Смъртта на цар Борис III през лятото на 1943 г. и създаване на университет на негово име в гр. Скопие

Глава IV. Обществено-политическият живот във Вардарска Македония през 19411944 г.

1. Политическите партии във Вардарска Македония от 1919 до 1941 г.

2. Антибългаризмът на сърбо-коминтерновския македонизъм

3. Депортиране на евреите от Западните покрайнини и Вардарска Македония. Трагичната участ на депортираните евреи от Беломорска Тракия, настанени в етапните лагери в Горна Джумая (Благоевград) и Дупница

4. Албанският тероризъм върху македонските българи през 19431944 г.

5. Българската власт във Вардарска Македония през пролетта и лятото на 1944 г.

6. Изтегляне на българските войски през септември 1944 г. Саможертвата на полковник Никола Дренски. Освобождението на гр. Скопие на 14 ноември 1944 г. от Първа българска армия

Заключение

Използвани източници и литература

Второто българско управление във Вардарска Македония (април 1941 – септември 1944)

Details
Publisher Art Media Plus
Language Bulgarian
Pages 940
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-7113-25-9
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset