History, structure and management of the Strumica-Drama diocese (Aegean divide, 19411942) and the Drama diocese (19431944) through the perusal of archive documents
История, устройство и управление на Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял, 1941—1942) и Драмска епархия (1943—1944) през прочита на архивни документи
Category: Bulgaria during the World War II

Language: Bulgarian 

 

The book collects various documented events, facts and evidences related to the Bulgarian church organization during the Second World War in two of the church administrative units in the newly acceded lands in Aegean Macedonia, along with the policy of the Kingdom of Bulgaria in these territories.

 

Table of contents

Предговор

Увод

1. Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял) и Драмска епархия като два различни юридически и канонически субекта и два обекта на изследване, обединение в една обща тема; хронологични рамки на изследването

2. Терминологично уточнение

3. Необходимостта от изследване по темата

4. Източници и историография по темата

5. Археографски и структурни бележки

6. Топонимия на селищата

7. Насоченост на изследването

8. Благодарност към академичната колегия

Първа част. Войната, БПЦ и новоучредените епархии в Новите земи на Беломорска Македония: устройство и управление на Струмишко-Драмска и Драмска епархия

1. Българската православна църква и Втората световна война

1.1. Българската православна църква в началото на Втората световна война

1.2. Войната срещу Гърция, българската окупационна зона и учредяването на 6 епархии в Новите земи

1.3. Конституиране на Струмишко-Драмска епархия и начало на организиран църковен живот в Беломорския й дял

1.4. Командироването на клирици в Новите земи

1.5. Българската държавна и църковна политика по отношение на клириците чужди поданици в Новите земи

1.6. Църковноадминистративните проблеми в Струмишко-Драмска епархия и учредяването на Драмска епархия

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5024-8
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset