Nikolai Gochev. Tragedy
Николай Гочев. Трагедията
Category: Old Greek literature
Language: Bulgarian

 

   The story of Faust is often called tragic. Marlowe's play is titled just like that: The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus. But if we take into account Aristotle's requirements, which are also present in the modern sense of the tragic, Marlowe's work is not a tragedy, but an instructive story about the sinful life and deserved eternal death of a vicious person. But this is not tragic  neither would Aristotle think so, nor would we. Tragedy exists when someone, not a bad person, but rather a gifted and energetic personality, suffers because of some serious delusion; as Creon suffered in Antigone or, to a certain extent, Raskolnikov from Crime and Punishment. For the image to be truly tragic, the hero must be a talented person with high thoughts and intentions; to be capable of heroic deeds, and therefore capable of attaining virtue, and perhaps even sainthood; but because of some temptation he made a wrong decision and did criminal things. But even then, to remain tragic, it must enjoy sympathy from the viewer…

 

Table of contents

КНИГА ПЪРВА

Част първа. Тримата трагици

I. Началата

1. Гръцкият театър

Атина в историята на театъра

Драмата  по-късна от епоса и лириката

Политическата обстановка

Театралните представления

Произход на театъра и драматическия вид

Представленията

Театралната сграда

Частите на драмата

Актьорите

2. Предесхилова драматургия

Теспис

Фриних

Хойрил

Пратин

II. Eсхил

1. Оцелели трагедии

2. Източници за Есхил и произведенията му

3. Животът на Есхил

4. Дейността му като трагик

5. Разни съобщения

Анекдоти

Други сведения и изказвания

6. Загубени произведения

Драми

Други произведения

7. Ръкописи и издания

Ръкописи

Издания

III. Софокъл

1. Оцелели трагедии

2. Източници за Софокъл и произведенията му

3. Животът на Софокъл

4. Дейността му като трагик

5. Разни съобщения

Анекдоти

Други сведения и изказвания

6. Загубени произведения

Драми

Други произведения

7. Ръкописи и издания

Ръкописи

Издания

IV. Еврипид

1. Оцелели трагедии

2. Източници за Еврипид и произведенията му

3. Животът на Еврипид

4. Дейността му като трагик

5. Разни съобщения

Анекдоти

Други сведения и изказвания

6. Загубени произведения

Драми

Други произведения

7. Ръкописи и издания

Ръкописи

Издания

Част втора. Предшественици и съвременници

I. Легендата за Орфей

1. Произход на поезията и музиката

2. Първенството на Омир

Предшественици на Омир

3. Орфей

4. Оцелели съчинения, приписвани на Орфей

5. Свидетелства

Алкей

Аристофан

Аполоний Родоски

Диодор Сицилийски

Вергилий

Хораций

Овидий

Ватикански митограф

Конон

Павзаний

Ератостен

Страбон

Темистий

Лукиан

Флавий Филострат

Палатинска антология

II. Омир

1. Кога е живял и как е изглеждал

Съобщенията на Херодот и Тукидид

Певците в „Одисея“

2. Античните биографии

Псевдо-Херодот

Други биографии

3. Разни предположения

Произход и родно място

Защо се е казвал „Омир“; дали е бил сляп и беден

4. Поемите

Писмеността във времето на Омир

„Омириди“-те, рапсодите и Ликург

Пизистратовият запис

Други записи. Елинистическите коментари

Какво му се приписва

Комическите поеми 

Химните

„Илиада“

Трагизмът

„Одисея“

Перипетиите

III. Лириците

1. Лирици от континента

Алкман от Спарта

Тиртей от Спарта

Солон от Атина

Теогнид от Мегара

2. От островите и Мала Азия

Архилох от Парос

Калин от Ефес

Алкей от Лесбос

Арион от Лесбос

Хипонакт от Ефес

Мимнерм от Колофон

Ксенофан от Колофон

Симонид от Кеос

Анакреон от Теос

3. От Южна Италия и Сицилия

Стезихор от Химера

Ибик от Регион

IV. Сафо

1. „Удивително съкровище“

2. Левкадската скала

V. Пиндар

1. Епиникият

Общогръцките игри

Трудности при разбирането

Теми на епиникия

Гръцките държави от VI–V в. пр. Хр.

2. Списък на одите

Олимпийски

Питийски

Немейски

Истмийски

КНИГА ВТОРА

Част първа. Философия на словесността

I. Аристотел. „Поетика“

1. Естетическите понятия

Трагичното

2. Изграждане на произведението

Фабула

Характери

Мисъл и реч

Музикална и видима част

Изграждане и дефиниция

3. История на литературата

Появата на различните видовете

Ролята на поетическия талант

Целта

II. Хегел. „Естетика“

1. Класичното в гръцката поезия

Епос

Лирика

Драма 

2. Литературните видове

Епос

Епически видове и същинска епопея

Особености на същинската епопея

Гръцкият епос в съпоставка с други епоси

Лирика

Съдържание и форма на лириката

Степен на развитие на духа, необходима за поява на лирика

Историческо развитие на лириката

Драма

Принцип на драматическата поезия

Принцип на трагедията и комедията

Драматическото произведение и публиката

Антична и модерна драматическа поезия

3. История на литературата

Епос

Лирика

Драма

III. Ницше. „Раждането на трагедията“

1. Аполон и Дионис

2. Гръцко и „варварско“ дионисийство

3. Сократ и Еврипид

4. Елинизъм и Ренесанс

5. Немският дух

Част втора. Размисли и разговори

I. Някои наблюдения

1. Погребение и трагедия

Патрокъл и Хектор

Душата на Елпенор

Погребението в трагедията

Херодот и Хезиод

2. „Антигона“

Хор и действие

За трагедията

II. Сердикийската школа

1. XIXXX в.

К. Величков. „Гръцка литература“

Произхождение на трагедията

Гръцкия театър

Характер и съдържание на трагедията

Ал. Балабанов. „История на класическата литература“

Духът на времето, в което се създаде драмата

Дионис и дитирамбът

Името трагедия

Театър, сцена и актьори

Първите драматици

Ал. Ничев. „Предговори“

Софокъл и ние

Есхил и неговата драма

Катарсисът

Б. Богданов. „История на старогръцката култура“

Особеностите на театралното общуване

Равнището на Дионисовия празник в трагедията

Представянето на човека в трагедията

Системата от събития в сюжета на атическата трагедия

Сюжетът на трагедията и неговото отношение към реалността

Отделното трагедийно произведение

2. XXI в.

Теорията

Драматическата форма

Трагедия и трагическо

Представленията

Първите трагици

Перипетията

Катарсисът

Единство на действието

Фабула, сюжет, мотив

Трагедиите

„Перси“

„Прометей“

„Седемте срещу Тива“

„Молителки“

„Агамемнон“

„Хоефори“ 

„Евмениди“

„Аякс“

„Антигона“

„Едип цар“

„Трахинянки“

„Едип в Колон“

„Филоктет“

„Вакханки“

III. „Фауст“

1. Драмата

Въвеждащи

Част първа

Преди заминаването 

Начало на пътешествието

Срещи с Маргарита 

Нещастията

Валпургиева нощ

Смъртта на Маргарита

Част втора

Фауст при императора 

Фаустовият дом

Класическа Валпургиева нощ

Фауст и Елена

Войната

След победата

Филемон и Бавкида

Смърт и спасение

2. Разговор в театъра

Предварителни бележки

Въведение

Действието

Изпитанието на душата

Договор с дявола

Фауст

Мефистофел

„Фауст“ като трагедия

Разговорът

Филологически въпроси

Естетически и метафизически въпроси

Отнемането на душата

Човек и Бог

Мъдрост и наука

Влияния върху „Фауст“

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 480
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5832-9
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset