Ancient Greek literature: From the legendary beginnings of poetry to the end of Hellenism. A dialogue 
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Част I. Поезия

Ден първи. Аполоний

Пролог

Учебници

Гръцка и римска литература

Парод

Предомирова поезия. Орфей

Негръцките начала на поезията

Старогръцката литература и литературата на старогръцки

Хермес Трисмегист и псевдоепиграфите

Гръцката митология

Първа парабаза

Първи епизод. Епос

Кой е Омир. Боговдъхновеност на поезията

Датировката на Омир и древната хронология

Що е епос

Легендата за Троя и циклическите поеми

Ден втори. Клеариста

Трагическото в „Илиада“

Размерът на епоса: повторения и разнообразие

Омировите богове. Платон и Аристотел за Омир

„Одисея“

Разказът на Одисей

Ден трети. Евридика

Хезиод и художествената литература

„Теогония“

Сведения за Хезиод; произведения

„Дела и дни“

Ден четвърти. Роксана

Втори епизод. Лирика

Що е лирика; оцеляването на гръцката лирика

Лирици от Мала Азия и егейските острови

Сафо и Алкей

Архилох

Втора парабаза

Лирици от континента

Лирически видове

Солон

Пиндар

Ден пети. Хермиона

Лирици от Южна Италия и Сицилия. Стезихор

Първи стазим. Интелектуалците през античността

Предомировите певци

„Седемте мъдреци“

Питагорейци

Елеати

Ден шести. Хермионе

Софисти

Сократово общество

Сократ

Трети епизод. Трагедия

Драматическата форма

Трагедия и трагическо

Организация на представленията

Предесхилова драматургия

Ден седми. Антистен

Есхил

Вина и престъпление: „Агамемнон“

Разпознаване и перипетия: „Хоефори“

Конфликтът на божествата: „Евмениди“

Останалите трагедии

Софокъл

Катарсисът

Единство на фабулата: „Едип цар“

„Аякс“ и „Трахинянки“

Причините за трагичното: „Антигона“

Ден осми. Родопис

„Филоктет“ и „Едип в Колон“

Еврипид

„Вакханки“

Останалите драми

Влиянието на Еврипид. Фабула, сюжет, мотив

Трета парабаза (извънаудиторна)

Ден девети. Аполоний

Четвърти епизод. Комедия

Смешното

Смешното при Омир и лириците

Възникване на комедията. Ранни комедиографи

Аристофан

„Жаби“: недоразумение и преувеличение

„Облаци“: учени и простолюдие

Част II. Проза

Ден десети. Клеариста

Четвърта парабаза

Прозата

Първи прозаични текстове

Пети епизод. Историография

Предшествениците на Херодот

Херодот. Сведения за живота му

Тираните в „История“

Персийската империя

Гръцкият свят

Землеописание

Гръко-персийската война

Втори стазим. Античността в художествената литература

Пътешествия

Любовни истории

Престъпления и жертви

Иделната държава

Ден единадесети. Антоний

Тукидит. „История на Пелопонеската война“

Напредъкът на цивилизацията

Атина срещу Спарта

Граждански войни и епидемии

Трагичност и безмислие

Ксенофонт

Съчиненията му

Други историци

Шести епизод. Реторика

Красноречие, ораторска проза, реторика

Предшественици на първите оратори

Горгий и Антифонт

Лизий и Андокид

Ораторството през IV в.

Изократ

Ден дванадесети. Евридика

Демостен

Други оратори

Теория на риториката

Пета парабаза (извънаудиторна)

„Култура и история на островите в Източното Средиземноморие“

Сицилия

Керкира

Закинт, Кефалония

Левкада

Итака

Егина

Саламин

Спетсес

Пелопонес: Триполи, Спарта, Монемвасия

Навплион, Аргос, Микена

Континентът. Атина и Делфи

Ден тринадесети. Роксана

Седми епизод. Философия

Досократици

Платон. Сведения за живота му

Спомени за Сократ

За съществуващото

За справедливото

Аристотел

Душа и бог

Идеи и същности

Възможност и действителност

Езикът на Аристотел

Част III. След Александър

Ден четиринадесети

Трети стазим. Класическото образование и идея за класическа древност в България

Средновековието

Османски период и Възраждане

Хронографията

Троянската война и походът на Александър

Анекдоти, басни и сентенции

Отношението към древността. Латинският и гръцкият

Осми епизод. Елинизъм

Епохата на жанровете

„Аргонавтика“ на Аполоний Родоски и епосът

Александрийският музей

Математици и астрономи. Енциклопедизъм

Ден петнадесети. Агатон

Елинство и варварство

Комос

Новата комедия

Агон

Теокрит и идилията

Калимах и химнографията

Епиграмата и Палатинската антология

Ден шестнадесети. Родопис

Философията

Стоицизъм

Епикурейство

Кинизъм

Скептицизъм и хедонизъм

Академията и Лицеят

Историографията. Полибий

Диодор Сицилийски

Гръко-римската „енциклопедия“

Романът. „Аполиний, цар на Тир“

Реториката. Дионисий Халикарнаски

Географията. Страбон

Нощ. Аглая-Селена

Бележки

Библиография

Старогръцката литература. От легендарните начала на поезията до края на елинизма

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 648
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4683-8
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset