The Ottoman Empire: The Classical Age 13001600
Османската империя. Класическият период 1300—1600
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (13001600)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Част 1. Очертаване на османската история (13001600) 

Въведение: Периоди на османската история

1. Произходът на османската държава

2. От погранично княжество до империя (1354–1402)

3. Междуцарствие и възстановяване

4. Окончателното установяване на Османската империя (1453–1526)

5. Османската държава като световна сила (1526–1596)

6. Упадъкът на Османската империя

Част 2. Държавата

7. Възходът на османската династия

8. Начинът на възкачване на трона

9. Османската концепция за държава и класова система

10. Закон: Султанският закон (канун) и религиозният закон (шериат)

11. Дворецът

12. Централната администрация

13. Провинциалната администрация и системата тимар

Част 3. Икономически и социален живот

14. Османската империя и международната търговия

15. Османските градове и системата от пътища, градското население, гилдии и търговци

Част 4. Религия и култура в османската империя

16. Учене, медресе и улема

17. Османската наука

18. Триумфът на фанатизма

19. Масовата култура и тарикатите – мистичните ордени

Генеалогия на османската династия

Хронология на османската история

Речник

Бележки

Избрана библиография

Показалец

Османската империя. Класическият период 1300–1600

Details
Publisher Amat-Ah
Language Bulgarian
Pages 240
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-987-715-9
Creation date 2002
Size 16 x 24 cm
Citation
Citation Иналджък, Халил. Османската империя: Класическият период 1300-1600. 2. изд. София: ИК Амат-ах, 2006.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset