Radioisotope dating
Радиоизотопно датиране

Category: Interdisciplinary Studies
Language: Bulgarian

 

     The book presents the current level of knowledge regarding the phenomenon of isotopy and on this basis illustrates the ways and methods of radioisotope dating, i.e. by measuring the amount of radioactive isotope or by determining the amount of stable isotope that results from radioactive decay.

 

Table of contents

Предговор

Въведение

1. Методи за датиране

2. Закон за радиоактивното разпадане

3. Води и скали и тяхното подразделяне

4. Радиоактивни изотопи

5. Масспектрометрия

6. Земна хронология

7. Форми на химичните елементи в природата

8. Датиране на скали с помощта на изотопи, образуващи се в атмосферата

9. Пробовземане

10. Тритий

11. Хелий

12. Берилий

13. Бор

14. Въглерод

15. Алуминий

16. Сяра-35

17. Хлор

18. Аргон-29/Аргон-40

19. Калий-40/Аргон-40

20. Калций-41

21. Криптон

22. Рубидой-87/Стронций-87

23. Йод-129

24. Ксенон-129

25. Лантан-138/Церий-138

26. Самарий-147/Неодим-143

27. Лютенций-176/Хафний-176

28. Рений-187/Осмий-187

29. Определяне количеството на уран и торий и техните продукти на разпадане

30. Олово-оловни изотопни отношения

31. Олово-210

32. Радон-222

33. Радий-226

34. Ториеви изотопи

35. Уран-234/ Торий-230

36. Протактиний-231

37. Уран-238/Олово

38. Уранови изотопи

Кратък речник на геологическите термини

Списък на таблиците

Списък на фигурите

Показалец на личните имена

Показалец на географските имена

Предметен показалец

Цитирана литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4905-1
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset