Man behind the finds: Archaeology today and tomorrow
Човекът зад находките. Археологията днес и утре
Language: Bulgarian. Category: Interdisciplinary Studies

 

Table of contents

Новото в изследването на праисторическите каменни ансамбли

Началото  десетилетието между 19501960 г.

Експеримент, трасология, ремонтаж, пространствен анализ или времето на иновациите в праисторическите изследвания

Погребални практики и археология: история, теория, перспективи

Погребалните обреди в археологията. Понятия, структура и описание, тълкуване

Антропологично изследване на костни останки в археологията

Поведение на археолога при разкопаване на некрополи и гробове

Основни правила при разкопаване на некрополи и гробове и при обработка на костни останки

Находката  къде е тя във времето? Методи за датиране в археологията

Археологически методи за датиране

Физико-химични методи за датиране

Физико-химически изследвания на артефакти и суровини в археологията

Археоботаниката  приложение в археологическите изследвания

Поленов анализ

Дендроклиматология и дендрохронология

Археоботаника

Археозоология и археоантропология: подходи, методи, резултати

Археозоология

Археоантропология

Подводната археология  разговор със „света на мълчанието“

Зараждането на подводната археология

Обектите на подводната археология  извор за възстановяване на миналото

Методите и техническите средства за изследване и документиране в подводната археология

Университетски курсове и школи по морска археология

Бъдещето на подводната археология  космосът?

Информационни системи за археологически данни

Археологическите данни и тяхната класификация

Информационни системи с бази от данни

Създаване на информационни системи с компютърни бази от данни

Няколко интересни примера за информационни системи в археологията

Телематиката в помощ на археолозите

Мрежите и съвременното информационно общество

Как да комуникираме чрез Интернет?

Как да си доставяме софтуер през интернет?

Как да обозрем световната мрежа на Интернет?

Как да публикуваме в Световната мрежа?

Дистанционна работа в Интернет

Произход и еволюция на човешката психика и поведение

Поведенческа палеоантропология  предмет и подходи

Еволюция на нервната система и процесите на хоминизация

Еволюция на човешката психика

Археологически данни за съвременния интелект

 

Details
Publisher Intela
Language Bulgarian
Pages 246
Illustrations черно-бели изображения
Binding paperback
ISBN 954-8923-08-4
Creation date 1997
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset