Dendrochronology: Practical applications
Дендрохронология. Практически приложения
Category: Interdisciplinary Studies
Language: Bulgarian

 

Table of conents

Въведение

1. Дендрохронология  общи понятия и принципи

1.1. Кратка история на дендрохронологията

1.2. Основни принципи и дефиниции в дендрохронологията

1.3. Анатомичен строеж на годишните пръстени. По-често срещани аномалии в строежа на годишните пръстени

1.3.1. Анатомичен строеж на годишните пръстени

1.3.2. Аномалии в строежа на годишните пръстени

2. Полеви и лабораторни методи за вземане и измерване на проби

2.1. Вземане на проби

2.1.1. Принципи за избор на дървета

2.1.2. Оборудване за вземане на проби

2.1.3. Начин и протокол за вземане на проби

2.2. Подготова на пробите

2.3. Измерване и датиране на проби

2.3.1. Софтуерни продукти за измерване на годишни пръстени

2.3.2. Станции (системи) за измерване на годишни пръстени

2.3.3. Програми за проверка и обработка на измерените проби

2.3.4. Измерване на други показатели на годишните пръстени

3. Обработка на измерени редици

3.1. Стандартизиране на редици от измерени широчини на годишни пръстени

3.2. Изграждане на общи хронологии

4. Практически приложения на дендрохронологичните методи в примери от България

4.1. Дендроклиматичен анализ на черен бор

4.2. Анализ на влиянието на летните температури върху прираста на черна мура и бяла мура чрез анализ на интензитета отразена синя светлина (BI)

4.3. Установяване на необичайно студени летни периоди чрез анализ на светли пръстени

4.4. Установяване на късни пролетни мразове чрез анализ на мразови пръстени

4.5. Установяване на силни засушавания чрез анали на анатомичния строеж на дървета от бял бор от различни надморски височини

4.6. Датиране на ветровали в резерват Парангалица

4.7. Установяване години на засягане на черни мури от пожари

4.8. Установяване на падане на лавини по северозападния склон на вр. Тодорка (Пирин)

4.9. Сравняване на растежа на местни и чужди дървесни видове в залесителен експеримент

4.10. Датиране на елементи от археологически обект по пример на икони от църква в Банско

Литература

 

Details
Publisher Intel Entrance
Language Bulgarian
Pages 100
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7554-37-3
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset