Orbits of the Socialist everyday life
Author: Ivan Elenkov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

I. Червената нишка на дните: организационен обхват и институционално покритие на масите в ранното социалистическо всекидневие

1.1. Въпросът за предходния опит: държавното мероприятие „Труд и радост“ (19411944 г.) и отечественофронтовското „Отдих и култура на трудещите се“ (19451948 г.). Кога протича превратът в непосредственото съществуване?

1.2. Професионални съюзи и обществени организации в уредбата на новото всекидневие

1.2.1. ОРПС. Продоволствено снабдяване и разпределение, жилищно настаняване и наеми, организирана почивка

1.2.2. Отечественият фронт: нарядни храни, стопанска и обществена мобилизация, подбор на надеждни елементи за строителството на народната демокрация

1.3. Продоволствено-разпределителни контингенти и категории население

II. Социалната безтегловност на отнетите състояния. Социалистическата собственост: форми, съотношения, изменения на граници

2.1. Скоропостижната кончина на притежанията

2.1.1. Законът за собствеността от 1951 г., Новата конституция от 1971 г. и Законът за собствеността на гражданите от 1973 г.

2.1.2. Хроники на самотека  изначалният и постоянен въпрос за безстопанствеността, нехайното отношение, злоупотребите с общонародното достояние и техните причинители, от една страна, от друга  институционалното постоянство на политическия натиск на микросоциално равнище. Последици.

2.1.3. Превращения на личното ползване и личната трудова дейност за производство на стоки и услуги. Дефицитът, качеството, „Системата за самозадоволяване“ и „Направи си сам“

III. Звезди посред бял ден. Институции за придаване всекидневна нагледност на комунизма, управление на вещния свят, идеологическо и социално равновесие на предметното обкръжение

3.1. Ранни институции и нормативни предписания как да изглежда победният строй

3.1.1. Съюзът на художниците в България

3.1.2. Стопанският съвет на СХБ

3.1.3. Фонд за творческо подпомагане на работниците в изкуството, в частност Фонд сметка за подпомагане на художниците към Съюза на художниците в България

3.1.4. Художествени съвети

3.2. Нови структури за образно покриване на пространството и обхват на вещния свят

3.2.1. Предприятията „Културен отдих и художестве на украса“

3.2.2. Стопанското предприятие „Реклама“

3.2.3. Центърът за нови стоки и мода

3.3. От ЦНСМ към институционална организация и нормативно уреждане на промишлената естетика, наричана още и „дизайн“

3.3.1. Постановление № 65 от 28 май 1963 г. на Министерския съвет на НРБ

3.3.2. Постановление № 26 от 5 август 1972 г. на ЦК на БКП и Министерския съвет

3.3.3. Държавната комисия за изобразителни и приложни изкуства и архитектура

3.3.4. Дизайнът и социалното равновесие на вещния свят през последните десетилетия на епохата

IV. Обществената собственост върху средствата за производство като асоциална пустош: към въпроса за корупцията у нас през късния социализъм

Заключение

Библиография

Списък на съкращенията

Орбити на социалистическото всекидневие

Details
Publisher Ciela / Institute for Studies of the Recent Past
Language Bulgarian
Pages 292
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-28-2489-3
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset