The Family Scene: Anthropological History of the Family Feeding in Bulgaria
during the Modern Times. 
Author: Rayna Gavrilova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

1. За понятията и методологическите избори

2. За метода: етнография, интерпретация и източници

3. За храненето

Глава I. Домашното хранене в предмодерната ситуация

1. За използваните думи и стоящите за тях разбирания

Съвместното хранене като универсална практика

Семейството като аналитична единица

Градът като място

Традиционното като определение

2. Семейството се храни

Денят

Семейните роли

Набяването на храна

Дневните хранения

Традиционното семейно хранене

Глава II. Новата сцена  една конституция по-късно

1. Промяната на макросоциалната рамка

Новата нормативна, политическа и административна рамка

Икономически и социални промени

Комуникация

2. Градът

Урбанизмът като начин на живот

Градове, градска мрежа, градско население

Градското

3. Домът  семейна сцена

Нормата и промяната

Обощение

Глава III. Действащите лица

1. Човешкият капитал

Селяните

Гражданите

Идентичност

2. Семейство и домакинство

Институционалната рамка

Кой с кого живее (и се храни)

3. Семейните роли

Домашна работа

Печелене

Как се мислят половите роли

4. Кой и как набавя храната

Произвеждане

Хранителна промишленост

Купуване

Приготвяне

Глава IV. Действието

1. Съдържанието на деня

2. Семейството се храни: кога

Сутрин: закуска

Обед: времето и храненето

Новите хранения  кафе, чай, следобедна закуска

3. Семействтото се храни: какво

Старото и новото

Каналите на новото

Социалните различия

4. Семейството се храни: как

Сцената на храненето

Реквизитът

Сътрапезието  поведение и маниери

Заключение

Източници и използвана литература

Приложения

Семейната сцена. Антропологическа история на семейното хранене в България в модерната епоха

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 414
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4068-3
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset