Numismatics, Sphragistics & Epigraphy 2018, 14: Im memoriam professoris Ivani Karayotov
Language: 
Bulgarian, English, French with summaries in English

 

Table of contents

И. Йорданов. Спомен за Иван Карайотов
[I. Yordanov. A memory of Ivan Karayotov]

П. Делев. Иван Карайотов  голям и разностранен учен и прекрасен човек
[P. Delev. Иван Карайотов 
 A great and versatile scholar and an admirable man]

Selected bibliography

Numismatics

G. Talmaţchi. Découvertes monétaires hellénistiques dans la zone de quelques sites Gétes préromains au sud-ouest de la Dobroudja

Z. Zhekova, M. Dima. The Razdel hoard

Б. Русева. Отново за скровището от Чапаево, дн. Царски извор (IGCH 468)
B. Ruseva. Again on the hoard from Chapaevo, today’s Tsarski Izvor (IGCH 468)

В. Върбанов, М. Класнаков. Находка от денари от с. Драганци, Бургаско
V. Varbanov, M. Klasnakov. Denarius coin hoard from Dragantsi, Burgas district (summary)

М. Доткова. Редки монети на Пауталия
M. Dotkova. Rare coins of Pautalia (summary)

Б. Божкова. Монети на Виминациум от нумизматичната колекция на НАИМ  БАН
B. Bozhkova. Coins of Viminacium from the numismatic depot of NIAM 
 BAS (summary)

Д. Аладжова. Монети и пломби от времето на тетрархията, открити в Сердика
D. Aladzhova. Coins and leads from the time of the Tetrarchy found in Serdica (summary)

С. Филипова, Ф. Михайлов. Късноантична монетна находка от Пернишко
S. Filipova, F. Mihailov. Late Antique coin hoard from Pernik region (summary)

С. Михайлов. Парична стойност на монетите в обращение в периода 498681 г., на територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия
S. Mihailov. Monetary value of circulation coins AD 498
681 over the territory of the Early Byzantine province of Mosia Secunda (summary)

К. Дочев. Кръстът  символ във византийското и българското монетосечене
K. Donchev. The cross 
 A symbol within the Byzantine and Medieval Bulgarian coinage (summary)

И. Петракиев. Статистически и хронологически анализ на монетите от средновековната крепост „Ряховец“
I. Petrakiev. Statistical and chronological analysis of the coins from Ryahovets medieval fortress (summary)

Ж. Аладжов. Мястото на Средец в българо-унгарските отношения през XII в. (по нумизматичи данни)
Z. Aladzhiov. The position of Sredets in Bulgarian-Hungarian relations in the 12th century (On numismatic data) (summary)

Ф. Петрунов. Нови данни за монетната циркулация от епохата на Второто българско царство в средновековния град Лютица
F. Petrunov. New data on the coin circulation during the Second Bulgaran Kingdom in the medieval town of Lyutitsa (summary)

М. Класнаков. Сребърни монети на цар Теодор Светослав от нумизматичната колекция на РИМ  Бургас
M. Klasnakov. Silver coins of Tsar Theodor Svetoslav from the numismatic collection of the RHM 
 Burgas (summary)

N. Mitev. Early Ottoman coins (14th15th c.) from the region of Varna, Bulgaria

В. Пенчев. Унгарски дукат от 1589 г., намерен при археологическите проучвания на остров „Свети Иван“ край град Созопол
P. Penchev. Hungarian ducat from 1589 found during archaeological research of St. Ivan Island near Sozopol (summary)

В. Пенчев. Част от колективна находка с билонови унгарски монети (денари) от XVI  началото на XVII в., отсечени в монетарницата на град Кремниц
P. Penchev. A share of a hoard cointaining billon Hungarian coins (denarii) from the 16th 
 17th c. struck in the Kremnitz mint (summary)

Н. Марков. Имитативен венециански дукат (цехин) с турска контрамарка от 70-те  80-те години на XVII в.
N. Markov. Imitative Venetian dicat (zecchino) with a Turkish countermark from 1670s
1680s (summary)

В. Пенчев. Три сребърни монети от голям номинал на султан Махмуд II, от фонда на НИМ  София
P. Penchev. Three silver coins of large denomination of the Ottoman Sultan Mahmud II from the Sofia NHM depot (summary)

Sigillography

Я. Митов. Непубликувани владетелски и административни печати от нумизматичната колекция на Регионален археологически музей  Пловдив
Y. Mitov. Unpublished royarl and administrative seals from the numismatic collection of the Regional Museum of Archaeology 
 Plovdiv (summary)

Epigraphy

K. Венедикова. Паметници от южното Черноморие
K. Venedikova. Monuments from the Southern Black Sea coast (summary)

Discussion

M. Манов. Келтските монети от района на Враца
M. Manov. Celtic coins from the region of Vratsa (summary)

Reviews

M. Каймакамова. Женя Жекова. Византийската императрица върху монетите и печатите
[M. Kaymakamova. Zhenya Zhekova. The Byzantine empress on coins and seals]

Varia

Ж. Жекова, И. Йорданов. In memoriam проф. Дейвид Майкъл Меткалф (19332018)
[Z. Zhekova, I. Yordanov. In memoriam Prof. David Michael Metcalf (1933
2018)]

Ж. Жекова, И. Йорданов. In memoriam проф. Василики Пена (19512018)
[Z. Zhekova, I. Yordanov. In memoriam Prof. Vasiliki (Vaso) Penna (1951
2018)]

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2018, 14

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian, English, French with summaries in English and Bulgarian
Pages 466
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 1312-5532
Creation date 2018
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset