History of Bulgarians in Macedonia. Volume I. Part 2: Bulgarian national revival in Macedonia, Moesia and Thrace. Recognition of the Bulgarian independent church: Legitimisation of the Bulgarian nation in Macedonia, Moesia and Thrace. Education campaigns of the Bulgarian Exarchate in Macedonia

 

Table of contents

Предговор

Глава първа Българското национално възраждане в Македония, Мизия, Тракия

1. Всебългарското национално възраждане

2. Българското национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия

Глава втора Борба за независима Българска православна църква в Македония, Мизия и Тракия

1. Българската православна църква по време на османското владичество

2. Начало на борбата за независима българска църква

Глава трета. Възникване на униатското движение по българските земи

1. Католическата пропаганда в Македония  предпоставка за възникване на униатството

2. Учредяване на Българската униатска църква

Глава четвърта. Руската доктрина за единството на православието под патронажа на Цариградската гръцка патриаршия

1. Руската доктрина за единството на източноправославното християнство

2. Защо Русия подкрепя идеята за единството на православието под егидата на Цариградската патриаршия

Глава пета. Отношението на Великите сили към борбата на българите за независима църква

1. Стремеж на Англия, Германия и Италия да запазят целостта на Османската империя

2. Великите сили и отношението им към руската политика по българския църковен въпрос

3. Ферманът на Високата порта от февруари 1856 г., с който се гарантират равни права на всички поданици

Глава шеста. Учредяване на независима Българска православна църква

1. Успешен край на църковнонационалната борба за независима Българска православна църква

2. Триумфална победа на църковнонационалната борба на българите

3. Участие на българите от Македония в борбите за независима Българска православна църква

Глава седма. Дейност на Българската екзархия след нейното учредяване

1. Дейност на Българската екзархия до Освобождението на България

Глава осма. Цариградската посланическа конференция през 1876 г. за границите на българското национално землище

1. Свикване на Цариградската посланическа конференция през 1876 г

Глава девета. Руско-турската освободителна война (18771878)

1. Македония в навечерието и по време на Освободителната руско-турска война (18771878)

2. Подготовката и подписването на Санстефанския предварителен мирен договор и реакцията на българите от Македония

Глава десета. Берлинският конгрес и разпокъсването на българското национално землище

1. Берлинският конгрес решава Македония да остане в рамките на Османската империя

2. Последиците от Берлинския конгрес

3. Българите в Македония и решенията на Берлинския конгрес

4. Борбите на българите в Македония след Берлинския конгрес (1878)

5. Кресненско-Разложкото въстание  въоръжен протест на българите от Македония (18781879)

Глава единадесета. Дейност на Българската екзархия след Освобождението на България

1. Първи стъпки на новоучредената Българска екзархия

2. Дейност на Българската екзархия след решенията на Берлинския конгрес

Глава дванадесета. Борбата на Българската екзархия за придобиване на църковни права в Македония

1. Сложните отношения между Високата порта и Българската екзархия в Македония

2. Българските църковни общини в Македония

Глава тринадесета. Взаимоотношения между Българската екзархия, българските държавни институции и гражданските организации

1. Отношенията между Екзархията и Високата порта

2. Отношение на Високата порта към правото на българите във вилаетите на Македония да минават под егидата на Българската екзархия

3. Отношенията между българския екзарх, българския цар и българските правителства

4. Отношения между Българската екзархия и ВМРО

5. Отношение на Българската екзархия към Илинденското въстание

6. Политиката на Българската екзархия в районите със смесено население

7. Успехи на Българската екзархия в обединението на българските епархии

 Глава четиринадесета. Цариградската патриаршия обявява схизма на Българската православна църква

1. Цариградската патриаршия обявява тежко църковно наказание  схизма на Българската православна църква

2. Безуспешни опити на граф Игнатиев да предотврати схизмата, обявена от Патриаршията

Глава петнадесета. Българската екзархия след Балканските войни

1. Българската екзархия по време на Първата балканска война и след нея

2. Дейност на Българската екзархия след Втората балканска война

Глава шестнадесета. История на българската просвета по българските земи по време на Възраждането

1. Исторически преход от средновековно в ново модерно образование по българските земи

2. Откриване на български училища в Македония до учредяването на Българската екзархия през 1872 г.

3. Българската екзархия изгражда мрежа от български училища в Македония и Одринска Тракия след 1872 г.

4. Проблеми на българската национална просвета в Македония след 1872 г.

5. Средни (гимназиални) училища в Македония и Одринска Тракия, основани от Българската екзархия след 1880 г.

6. Бележити дейци на българското образование в Мизия, Тракия и Македония

Библиофилия

Григор Велев. История на българите от Македония. Том I. Част 2. Българското национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 312
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-152-997-1
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset