History of Bulgarians in Macedonia. Volume I. Part 1: Ancient times and Middles Ages

 

Table of contents

Предговор

Глава първа. Кои сме ние, българите, откъде идем и откога живеем на Балканите

1. Произход на българите

2. Хронология на разселването на българите

3. Създаване на българската държава

4. Научни изследвания за доказване на прародината и произхода на българския етнос

Глава втора. Защо македонският въпрос е неделим от българския национален въпрос

1. Кога възниква македонският въпрос

2. Най-важни моменти от историята на македонския въпрос

Глава трета. Названието Македония през вековете

1. Географското название Македония

2. Етносите, които населяват Македония през вековете

Глава четвърта. Заселване на българите на кан Кубер в Македония

1. Преселване на българите на кан Кубер от Панония в Македония

2. Проф. д-р Иван Микулчич: „По време на укрепването на българската държава Македония не е била населена от славяни“

3. Берсилите (берзитите)  сродна племенна група, сляла се с българите на кан Кубер

4. Географска локализация на Македония след създаването на българската държава

Глава пета. Откога Македония е присъединена към българската държава

1. Присъединяване на Македония към българската държава

2. Кан Телериг присъединява територията на куберовите българи и берсилите (берзитите) към Дунавска България

3. Кан Кардам навлиза дълбоко в Македония

4. Кан Крум присъединява Източна и Централна Македония към България през 813 г.

5. Кан Пресиян (или Персиян) (836852) завършва присъединяването на Македония към България

Глава шеста. Покръстването на българите

1. Македония при царуването на княз Борис I Михаил (852889)

2. Македония по време на царуването на цар Симеон Велики

Глава седма. Богомилството в Македония

1. Богомилството в Македония по времето на цар Петър

Глава осма. Македония през IXXI век е неразделна част от България

1. Комитопулите начело на българската държава

2. Управлението на цар Самуил

3. Управлението на България от наследниците на цар Самуил

Глава девета. Македония по време на византийското владичество (XIXII век)

1. Византийски реформи в западните български земи (Македония)

2. Български въстания по време на византийското владичество

3. Приносът към българската история на Теофилакт, архиепископ на Охридската българска архиепископия

Глава десета. Освобождение на България от византийско владичество (11851187)

1. Изграждане на Втората българска държава

2. Македония по времето на цар Калоян (11971207)

3. Въстанието на Добромир Хриз в Македония през 1185 г.

4. Възникване на Латинската империя (12041261) и разпадане на Византия

5. Македония при цар Борил и феодалите севастократор Стрез и деспот Алексий Слав

6. Македония при цар Иван Асен ІІ (12181241)

7. Упадък на българската държава

Глава единадесета. Македония под сръбско владичество

1. Начало на сръбското владичество в Македония

2. Крал Стефан Душан завладява цяла Македония

Глава дванадесета. Българската материална и духовна култура в Македония през XXIV век

1. Културният живот в Македония до падането на България под османско владичество (ХХІV в.)

2. Опит за присвояване

Глава тринадесета. Македония по време на османското владичество

1. Завладяване на Балканите от Османската империя

2. Устройство на Османската империя

3. Османският терор и геноцид над българското население в Македония

4. Господството и духовният гнет на Гръцката цариградска патриаршия в Македония през ХІVХІХ век

5. Охридската българска архиепископия и нейната съдба

6. Стопанството и социалната структура на Македония по време на османското владичество през ХVІІІ век

7. Свидетелства за българския произход и състав на населението на градовете и селата в Македония през XIVXVIII в.

8. Съхранение и строителство на българските паметници на културата по време на османското владичество през ХІVХІХ век

Книгопис

Григор Велев. История на българите от Македония. Том I. Част 1. Древност и Средновековие

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-152-891-2
Creation date 2016
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset