History of Bulgarians in Macedonia. Volume II: The Bulgarian National Revolutionary Movement in Macedonia

 

Table of contents

Предговор

Въведение. Защо Македония се превърна в българска национална кауза

Глава първа. Съпротивата на българите от Македония срещу османското владичество

1. Възникване на съпротивително движение срещу османското владичество в Македония

2. Форми на въоръжена съпротива на българите срещу османските поробители

Глава втора. Възникване на българското националноосвободително движение в Македония (18781912)

1. Фактори, благоприятстващи възникването на българското националноосвободително движение в Македония

2. Предпоставки за организиране на революционното движение в Македония

Глава трета. Ранни революционни организации на българите в Македония

1. Възникване на ранните революционни организации в Македония

Глава четвърта. Кресненско-Разложкото въстание

1. Предпоставки за вдигане на въстанието

2. Решение за вдигане на въстанието в Рилския манастир

3. Разгром на въстанието

4. Международен отзвук от въстанието

5. Бившите опълченци и революционери са сред първите доброволци за борбата и освобождението на Македония

Глава пета. История на Българската македоно-одринска революционна организация (18941902)

1. Учредяване на Български македоно-одрински революционен комитет (1894)

2. Основатели на Българската македоно-одринска организация

Глава шеста. История на МРК (1893), БМОРО (1894), ТМОРО (1902), ВМОРО (1905)

1. Преименуване на МРК (МРО) (1893) в БМОРО (1894) и в Тайна македоно-одринска организация (ТМОРО) (1902)

2. Преименуване на ТМОРО във Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) (1905)

3. Видни дейци на ВМОРО, противоречия, разцепление и братоубийствена война

4. Създаване на четнически институт от ВМОРО в Македония

5. Афери и атентати на Българската и Вътрешната македоно-одринска революционна организация

6. Солунските атентати

7. Илинденско-Преображенско-Кръстовденско въстание

8. Противоречия и разцепление на македонското революционно движение след Илинденското въстание

9. Отношение между ВМОРО и българската държава

10. Отношенията между Българската екзархия и ВМОРО

11. Конгреси на БМОРО, ТМОРО, ВМОРО, ВМРО; общи и местни конгреси

12. Разцепление, конфронтация, братоубийства във ВМОРО

Глава седма. История на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК)

1. Основаване на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК)

2. Основатели и дейци на ВМОК

3. ВМОК организира свое четническо движение

4. Тайните офицерски братства  фундамент на ВМОК

5. Офицерите  войводи или военни инструктори в четите на ВМОК

6. Разцепление във Върховния македоно-одрински комитет

7. Конгреси на Върховния македоно-одрински комитет

8. ВМОК организира и ръководи Горноджумайското въстание

9. Участие на ВМОК в Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание

10. Прилики и отлики между двете организации

11. Отношения между ВМОК и ВМОРО през периода 18931906 г.

12. Историческа оценка на делото на ВМОК

Библиография

Григор Велев. История на българите от Македония. Том II

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 624
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-152-769-4
Creation date 2016
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset