History of Bulgarians in Macedonia. Volume I. Part 3: Bulgarian national revival in Macedonia, Moesia and ThraceCreation of modern Bulgarian literary language and literature. Centers of Bulgarian culture in Macedonia

 

Table of contents

Предговор

Глава първа. Създаване на съвременния български книжовен език

1. История и предпоставки за изграждането на съвременния български език

2. Ролята на дамаскините, книжовните школи и дейността на бележити българи за изграждането на съвременния български книжовен език

Глава втора. Характеристика на новобългарския книжовен език

1. Диалектите и социалните говори на българския книжовен език

2. Диалектни групи на територията на българското национално землище

Глава трета. Българското печатно дело, вестникарството и възрожденската литература

1. Възникване и развитие на българското печатарство и книгоиздателство

2. Български вестници и списания по време на Възраждането.

3. Българската възрожденска литература

Глава четвърта. Начало на българските научни проучвания по време на Възраждането

1. Научните интереси и изследвания по време на Българското възраждане

2. Изследвания в етнографията и фолклора

3. Изследвания в областта на социологията и философията

4. Изследвания в областта на природните науки

5. Изследвания в областта на правото и политиката

6. Изследвания в областта на езикознанието

7. Изследвания и публикации в областта на медицината

8. Учредяване на Българското книжовно дружество

Глава пета. Българското възрожденско изкуство и народно творчество

1. Възрожденското художествено изкуство

2. Български народни  умотворения

3. Българските читалища в Македония

Глава шеста. Учредяване на български граждански организации в Македония

1. Учителски дружества в Македония

2. Български женски дружества в Македония

3. Учредяване на благотворителни дружества в България и Македония

Глава седма. Културното влияние на Великите сили върху развитието на Българското възраждане

1. Културно влияние на европейските държави върху Българското възраждане

2. Културно и религиозно влияние на Русия в българските земи

3. Културно влияние на Франция в българските земи

4. Културно влияние на Австро-Унгария и Англия в българските земи

Глава осма. Средища на Българското национално възраждане в Македония

1. Градовете във Вардарска Македония  средища на Българското възраждане.

2. Български градове в Егейска Македония

3. Български градове в Пиринска Македония

Библиография

Григор Велев. История на българите от Македония. Том I. Част 3

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 432
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0011-9
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset