Samuil Shivachev. Serfdom in Russia (15th20th c.)
In Bulgarian with summaries in English, German and Russian
Крепостното право в Русия (XV—XX век)
Category: Regional studies: Russia

 

   The history of serfdom is the true history of Russia. This is a view into a social problem that has troubled Russian society for centuries. It forms the national psychology of the ordinary Russian, the phenomenon of the Father, of the strong hand, of the subordinate position, of the belief in supranational goals, which are underpinned by extreme willingness to sacrifice.

 

Table of contents

Вместо предговор

ПЪРВА ГЛАВА: Зараждане на крепостното право в Русия

1.1. Юридически поглед на причините за възникване на крепостното право

1.2. Първи стъпки за закрепостяване на селяните (14971613) 

1.3. Времето на първите Романови и окончателното закрепостяване на селяните 

ВТОРА ГЛАВА: Селският въпрос в Русия през XVIII век 

2.1. Идеята за създаване на селско съсловие при император Петър I 

2.2. Крепостното право е епохата на дворцовите преврати (17251762) 

2.3. Просветният абсолютизъм и крепостните селяни (17621801) 

2.3.1. Комисия по Уложението и първите стъпки за облекчаване съдбата на селяните 

2.3.2. Идеите на императрица Екатерина II в „Наказа“ (17671768) 

ТРЕТА ГЛАВА: Първи опити за отмяна на крепостното право 

3.1. Тежкото наследство 

3.2. Първи проекти за промяна на бита на крепостния човек 

3.2.1. Проект на граф Валериан Зубов 

3.2.2. Проект на граф Сергей Румянцев 

3.2.3. Проект на Александър Олхин 

3.2.4. Първи проект на Михаил Сперански 

3.3. Проекти повлияни от Наполеоновите войни 

3.3.1. Проект на адмирал Николай Мордвинов 

3.3.2. Проект на граф Алексей Аракчеев 

3.3.3. Проект на граф Егор Канкрин 

3.3.4. Проекти на граф Дмитрий Гурев, Павел Кисельов и  Николай Новосилцев 

3.3.5. Проекти на движението на декабристите. Павел Пестел и Никита Муравьов 

3.4. „Тайният комитет“ – основен орган за борба с крепостничеството (18251855) 

3.4.1. Идеята за аграрна реформа на граф Михаил Сперански 

3.4.2. Реформата на граф Павел Кисельов – първият повей за отмяна на крепостното право 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: Отмяна на крепостното право (18581881) 

4.1. Социално-икономически и обществено-политически последици от Кримската война (18531856) 

4.1.1. Ролята на интелектуалците за отмяната на крепостното право 

4.1.2. Руското общество в навечерието на „Великата реформа“ 

4.2. Процедура за отмяна на крепостното право 

4.2.1. Дейност на Комисията по статута на селяните (18571861) 

4.2.2. Юридически поглед върху Манифеста и Общите положения за селяните 

4.3. Последици от премахването на крепостното право (18631881)  

ПЕТА ГЛАВА: Неразрешените проблеми с крепостничеството (краят на XIX  началото на XX век) 

5.1. Икономически последици от отмяната на крепостното право 

5.2. Аграрният въпрос в периода на контрареформи (18811894) 

5.3. Аграрният въпрос в края на XIX и началото на XX век 

5.3.1. Руската рубла и реформата на Сергей Вите 

5.3.2. Политическите движения и аграрният въпрос 

5.3.2.1. Възгледите по аграрния въпрос на десните политически движения 

5.3.2.2. Възгледите на левите политически движения по аграрния въпрос — народни социалисти (трудоваци), социалисти-революционери, социалдемократи (болшевики и меншевики) 

5.4. Аграрната реформа на Пьотър Столипин  опит за спасение на Русия 

Вместо заключение 

Илюстрации 

Библиография 

Summary 

Резюме 

Zusammenfassung

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 322
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-495-7
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset