A History of Russia. Volume 1 (9th18th century)
В. И. Моряков. История России IXXVIII вв.
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Към читателите

Глава I. Първобитно общинен строй. Гръцки колонии на северното черноморие. Скити

Глава II. Източни славяни през IX век пр. Хр. Образуване на държава при източните славяни

Глава III. Държавата Рус през X  началото XII век

Глава IV. Руските земи през XII—XIII век

1. Владимиро-суздалско княжество

2. Галицко-Волинско княжество

3. Новгородска феодална република

Глава V. Борбата на руския народ срещу монголо-татарското нашествие и немско-шведската кръстоносна агресия през xiii век

1. Борбата на руския народ срещу нашествието на монголо-татарите

2. Борбата на руския народ с немско-шведската кръстоносна агресия

3. Русия и златната орда

Глава VI. Образуване на единна централизирана държава XIV  началото на XVI век

1. Предпоставки и особености на образуването на единна държава

2. Основни етапи на обединяване на руските земи XIV  началото на XVI в.

3. Първи етап на обединителния процес

4. Втори етап на обединителния процес в руските земи

5. Трети етап на обединителния процес в руските земи

6. Политически строй на руската държава в края на XV  началото на XVI в.

Глава VII. Русия през XVI в. 

1. Вътрешна политика в средата и втората половина на XVI в. 

2. Външна политика на Русия в средата и през втората половина на XVI век

Глава VIII. Русия на границата на XVI—XVII век. Смутното време

1. Русия в навечерието на смутното време

2. Русия в години на смута

Глава IX. Русия през XVII век

1. Социално-икономическо развитие на Русия през XVII век

2. Политически строй

3. Вътрешна политика. Народни движения в Русия през XVII век

4. Външна политика на Русия през XVII в.

5. Усвояването на Сибир

Глава X. Русия през XVIII век

1. Социално-икономическо развитие на Русия през XVIII век

2. Реформите на Петър I

3. Външната политика на Русия през първата четвърт на XVIII век. Северната война

4. Дворянската империя през втората четвърт и средата на XVIII век. Дворцови преврати

5. Вътрешна политика на Екатерина I. Просветен абсолютизъм

6. Селската война под предводителството на Е.И.Пугачов 

7. Външната политика на Русия през втората половина на XVIII в.

Глава XI. Руската средновековна култура на XXIII век

1. Древноруската култура X  първата трета на XIII век

2. Руската култура през периода на образуване на единна централизирана руска държава

3. Руската култура през XVI в. 

Глава XII. Развитие на новата руска култура през XVII—XVIII век

1. Руската култура през XVII век

2. Руската култура през XVIII век

Приложения

В. И. Моряков. История на Русия. Том 1. IX-XVIII век

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 380
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-059-1
Creation date 2007
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset