On the meaning of conjecturesCollected papers in honor of Assoc. Prof. Rumyana Evtimova
За смисъла на догадките. Сборник в чест на доцент д-р Румяна Евтимова
Language: Bulgarian, Russian
Category: Literature

 

Table of contents

Р. Божанкова. Думи за начало

В. Стефанов. Библиотеката и пожарът

А. Вачева. Гордостта на един плебей. Естествено право и свобода в кореспонденцията на Валентин Жамре-Дювал и Анастасия Соколова

Д. Кръстева. „Приказка за златното петле“ и историософията на Пушкин за Петербургското царство

Р. Парашкевова. Наблюдения върху особен тип парентеза в повествованието на ,,Бащи и деца“

Р. Илчева. Демон Мороз

Н. Нейчев. Достоевски: към проблема за фантастичното („Братя Карамазови“ в контекста на Пушкиновата „Дама пика“ и Гоголевия „Нос“)

Х. Манолакев. Между естетизацията и наркозата (самоубийството на Анна Каренина)

И. Пеев. ,,Диагнози на любовта“ от доктор А. П. Чехов

В. Крумова. Баладни мотиви в творчеството на Иван Бунин

П. Панайотов. Цветовой алфавит Набокова и парадоксы Витгенштейна

Р. Божанкова. Литературното изследване и инструментите на дигиталната хуманитаристика (за колоремата ,,лилав“ в творби на руския модернизъм)

А. Личева. Културни наслоения в женското аз на Марина Цветаева

Т. Галчева „... Животът е осмислена и целенасочена работа“. Размисли върху някои писма на К. В. Флоровска до Г. В. Флоровски

З. Иванова. Към семантиките на понятието еготекст

Г. Георгиева. Изкуството като начин ,,да се преживее правенето на вещта“ (по Виктор Шкловски и Дзига Вертов)

Н. Стоичкова. Документалистика и идеология (из епистоларно-критическите сюжети от 50-те години на ХХ век. Трета част)

Д. Димов. Градът като любов към жена

Н. Черняева. Концептуализация собаки в цикле „Наши“ Сергея Довлатова

Д. Чавдарова. Етническите стереотипи в римейка на Николай Коляда „Dreisiebenas (Тройкасемеркатуз) или Пиковая дама“

К. Пунева. Обучението по руска литература през призмата на онлайн ресурсите

П. Паунова. Добри думи

Избрана библиография на доцент д-р Румяна Евтимова

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Russian
Pages 252
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4911-2
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset