Bulgarian scholar oriented to the East: Miscellany in memory of prof. Emil Boev
Edited by Tatyana Evtimova, Irina Saraivanova, Milena Yordanova, Zhana Zhelyazkova and Manuela Daskalova. Language: Bulgarian, Turkish, English and Russian with short summaries in English

 

Table of contents

Слово

М. Аппен. Персийският тълковен речник Борхан-е кате  образец за персийската лексикография в Индия и Османската империя

Й. Бибина. Градът като чувство и място на паметт: мемоарно-есеистичната творба на Ахмед Хамди Танпънар „Пет града“

З. Барболова. Имена с компонент чан-чин-чон- и шан-шин-шон- в българската антропонимния

М. Владимирова. Арабските заемки в съвременния персийски език

М. Даскалова. Проблеми с названията на научните дисциплини фонетика и фонология в съвременния турски език

Ив. Дюлгеров. За кораничната лексема миллатун от интратекстуалната перспектива

Ал. Дянкова. Сферата на употреба на лексикалните единици през призмата на турския тълковен речник

J. Jelyazkova. Türkçe deyimlerin bulgarca deyimler sistemine etkisi sorunu üzerine

М. Йорданова. Семантична карта на локатива в съвременния турски език

Д. Кая. Глаголи в условна и желателно-условна модалност в книгата на Зюлфю Ливанели „История на моя брят“ (“Kardeşimin Hikâyesi”)

Л. Класанова. Тибетската будистка литература

В. Колев. Към въпроса за турските заемка в арабски

В. Тодорова-Маринова. Из лабиринта на източното провербиално пространство: концептът приятел в изтоните пословици

И. Панов. Персийска класическа проза  IXXV век

К. Поборников. За литературата на петимата поети на сричката

М. Садък. Трудностите при превода на фразеологизми от турски на български език в романа на Решат Нури Гюнтекин „Akşam Güneşi”, „По залез слънце“

П. Самсарева. Образуване на съществителни имена за оръдие на действието в съвременния арабски книжовен език

I. Saraivanova. Osmanlı döneminde ait dinsel icerikli bir deftercik

M. Yancev. Kuzeydoğu bulgaristan'da türk agizlarinda kullanılan ozgun sozcuk ve deyimler

N. Baitenova, D. Zamanbekov, A. Duissenbeva. Ancient Turkic worships in Kazakhstan territory

Б. Беливанова. Да препредваме! Да овладяваме!.. Как?

М. Братоева. Ритуал  език  дискурс: перформативният капацитет на брахмодя във ведическия ритуал ашвамедха

К. Венедикова. Развитие на османотурската и арабописмената епиграфика у нас

Г. Георгиев, Д. Ангелова. Етнографски бележки за мъжкото облекло у гагаузите от Одринско

П. Голийски. Тангри, аспандиат или може би древният сако-масагетски Митра?

Т. Евтимова. Съвременните урду и хинди  културно-историческа криптограма на Индия

А. Елизарьев. Пахаре: прочит на сикхски сакрални текстове в аспекта на семантичната рима

С. Иванова. Мейджи Ишин  повратна точа между две епохи

С. Кендерова. Източните езици в програмата на училищата Рушдие

С. Къртева-Данчева. Обредната терминология в корейския му-сок и алтайския шаманизъм като израз на тяхната самобитност

В. Мартинова. Съвременната турска живопис

А. Федотов. Об образе орла у алтайских народов

Д. Хаков. Договорните основи на българо-турските отношения в периода 19091939

Д. Хаков. Военният аташе на Турция в София майор Мустафа Кемал

Л. Янева. XII Международен филмов фестивал в Измир и присъствието на филмите на иранската режисьорка Тахмине Милани

В. Янкова. Професор Емил Боев и татарознанието в България  приноси и следовници

Библиография на професор Емил Боев

Снимки

Български учен ориентиран към Изтока. Научен сборник в памет на проф. Емил Боев

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Turkish, English and Russian with short summaries in English
Pages 360
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4248-9
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset