70 years Turkic studies at Sofia University "St. Kliment Ohridski". Proceedings of a conference, 7—8 October 2022, Sofia, Bulgaria
70 години специалност„Тюркология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Language: Bulgarian, Turkish. Category: Ottoman studies

 

Table of contents

Предговор

Валери Стоянов. За началата и развитието на българската тюркология

Милена Йорданова. Квантитативно измерение на прилагателното име в турския език

Димитър Веселинов. Последната турска дума в българския език

Донка Мангачева. Зората на изследванията върху метадискурса  широкият подход към явлението

Харун Бекир. За лексикално-семантичните двойки в турския език, мотивирани от съществителни имена

Sevinc Aliyeva. Orhon-Yenisey Anıtlarının Araştırılması

Vahide Caferzade. Eski Zarf-Fiil Ekleri Üzerine (Mustafa Darir’in Fütuhü’ş-Şam eserinin dili esasında)

Kübra Kuliyeva. Azeri Lehçelerinde Akrabalık Terimleri

İrina Saraivanova. Bir Arşiv Kaynağına Göre 18. Yüzyıl Ortasında Osmanlı Devleti’nde Bulunan Elçilik ve Konsolosluklarda Tercüman Sayısı ve Dağılımı

Стоянка Кендерова, Ани Гергова. Миниатюрата в източната ръкописна книга

Любомир Миков. Емблематични символи на шиизма в България

Орлин Събев. Първата османотурска печатница в съчиненията на нейни съвременници от Западна Европа

Ирена Кръстева. Въобразено и сетивно в Седемте портрета на Низами

Хюсеин Мевсим. За Христо Далчев – учителя по турски език в Българската мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Солун

Иса Хабиббайли, София Шигаева-Митреска. Историята на една снимка или лекция в Софийския университет

Бисерка Велева. За няколко чужди думи от немски език в българската, руската и азербайджанската лексика

Сема Куцарова. Деривационни модели за образуване на десубстантивни съществителни nomina professionalis в турския език

Нихал Йозерган, Сирма Костадинова. Gönül и del в турския и в персийския политически дискурс

Ибрахим Карахасан. Аз съм балканец. Да съхраним балканските ценности

Aygün Kurbanova. Dil ve Kültür Birliği: Kültürel Alanların Gelişiminde Dilin Rolü

Екатерина Красимирова. Ахмад Фарис аш-Шидяк в центъра на Oсманската империя

Катерина Венедикова. Надписи върху предмети

Невена Граматикова. Новооткрити свидетелства за книжовно-литературна дейност, свързана с теккето на Акязълъ Баба при село Оброчище (Текето) в района на Балчик

Sevilay Öztürk, Fatma Albayrak. Rodop Türk Halk Masallarında Kültür Aktarımı Ögeleri

Даниела Боянова-Минкова. Социално-психологически проблеми на обучението по чужд език в Академията на МВР

Калин Василев. Продуктивното умение писане в обучението по новогръцки език за неспециалисти

Tsvetanka Dilkova. Linguocultural Diversity and Challenges in Learning International English

Венета Янкова. Вярвания в добри и лоши дни при татарите в Добруджа, Полша и Литва (предварителни бележки)

Илонка Колева. Сътрудничество между Университетския архив и ЦИЕК при обработване на архивното наследство на проф. Емил Боев

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Turkish
Pages 326
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5627-1
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset