Contributions to Bulgarian Oriental studies: 110 years Oriental Collections Department at the St. St. Cyril and Methodius National Library. А jubilee collection
Original title: Приноси към българската ориенталистика
Language: Bulgarian with summaries in English
Category: 
Ottoman studies

 

Table of contents

Използвани съкращения

Предговор

Първа част. Статии

М. Звънчарова. 110 години „Ориенталски сбирки“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: поглед към миналото, настоящето и бъдещето

Р. Ковачев, Б. Войнов. Успешна среща на народното предание от XVXVI век и османотурски документи от същата епоха

Е. Радушев. Обръщенство към исляма в Западните Родопи през Османската епоха: числени показатели и социални измерения

А. Минков. Анализиране на османски документи с помощта на теорията за управление на бази данни: молбите „кисве бахасъ“

Х. Атанасов. Обзор на османотурските докуменит за Казанлък и околността, съхрнявани в отдел „Ориенталски сбирки“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

П. Андодонова. Богатството на софийските чифликчии-аскери, XVII в.  30-те години на XIX в.

М. Добрева. Учители в рюшдиетата на Дунавския вилает (50-те и 70-те години на XIX в.)

Н. Робев. Валута за скраб

Н. Граматикова. Една интересна находка в ръкописна колекция на Ориенталския отдел на на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (Диванът на Мухйиддин Абдал)

Р. Ковачев. Русе и околността с населението им в османския кадастър от края на XVII в.

Л. Миков, А. Стоилова. Панорамното изображение на ислямските свети места в рядка османска литография

С. Драганова. Османската власт на Балканите в историческия процес и съвременната й оценка в България

Втора част. Избрана библиография на научни публикации, свързани с фондовете на отдел „Ориенталски сбирки“

Бележки на съставителите

Авторски трудове

Колективни трудове, сборници и описи

Именен показалец на авторите

Географски показалец

Моменти от живота на Ориенталския отдел в снимки

 

Details
Publisher St. St. Cyril and Methodius National Library
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 552
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-523-178-0
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset