Emperor Symeon’s Bulgaria in the history of Europe’s SouthEast: 1100 years from the Battle of Achelous. Volume II. Proceedings of a conference, 2528 October 2017, Pomorie, Bulgaria
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Г. Николов. Битката при р. Ахелой (20 август 917 г.) в историческите извори и историографската традиция

Н. Кънев. България и Византия на Балканите през периода 912/3927 г.

П. Павлов. За ролята на номадите маджари и печенези в българо-византийските отношения при цар Симеон Велики (893927)

Г. Атанасов. Човешкият потенциал на цар Симеон Велики за водене на войни. Славяни, имигранти, съюзници

Н. Хрисимов. За понятието emiargos и цар Симеон (на база два типа негови печати)

Л. Дончева. На границата между езичество и християнство (по данни на некрополите от IXX в.)

Б. Борисов. Селищната мрежа през Ранното средновековие на територията на дн. Южна България

Д. Момчилов. Старобългарската укрепителна система на Първото българско царство в Източна Стара планина  проблеми и предизвикателства пред българската медиевистика

Я. Христов. Византийски пленници в Симеонова България (по писмени сведения)

А. Николова. Боришь день. За времето и мястото на въвеждане на такава памет в цървния календар

С. Дончева. Средновековният български колан  войнско отличие и/или мода

Д. Рабовянов, С. Великова. Ранносредновековен меч от експозицията на РИМРусе

М. Николов. Ранносредновековни ремъчни апликации от Южното Черноморие

Д. Рабовянов, К. Кръстев. Късносредновековен колан от фонда на ИМПоморие

А. Кочева. Кирило-Методиевата езикова норма

И. Кочев. Следи от най-архаичните български говори (от Солунско и Плиско-Преславско) в Поморийския регион

Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. Том II

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-00-0832-3
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset